28 nov 2016

Bryd vanen med designerens værktøjer

Begejstringen for designtænkning er voksende, når man taler innovation og problemløsning. Det er ikke underligt. For en designers på en gang rationelle og intuitive arbejdsmetoder matcher meget effektfuldt mange af tidens komplekse udfordringer på både organisationsniveau og i verden omkring os.
Designerens metoder hjælper til, at man får øje på det man ofte overser, får stimuleret kreativiteten og får modet til at gå ud af nye tangenter. Den oplagte løsning ligger ofte lige for, men vejen dertil er sjældent lige. Problemstillingen kan vise sig at være en anden, end man først troede, hvilket i sagens natur er en afgørende erkendelse at gøre sig i en udviklingsproces.

WebLoop2016 (1)

Cumuli Design Labs udviklingsmodel og platform for Designtænkning


Tænk længere ud end normalt 
Man kommer typisk ikke så meget videre ved kun at søge inspiration fra områder, der ligner ens eget, eller hvis man er sikker på løsningen og målet fra starten.
Designeren arbejder aktivt med brugerperspektivet og navigerer intuitivt i de trends, der påvirker den aktuelle og kommende virkelighed, forholder sig undersøgende til en given problemstilling og udfordrer dens præmisser.
Hvis du tænker og arbejder som en designer, får du værktøjer til at involvere dine interessenter, bliver bedre i stand til at øjne nye muligheder og til at skabe effektfulde løsninger.

ditprojekt_blog.001

Fokuser på brugeren
For designeren handler det om at skabe løsninger, der virker for andre. Derfor er det så afgørende, at fokusere på dem det handler om. Det kan være gennem iagttagelse af adfærd og analyse af data, men i høj grad også gennem at involvere dem, det handler om; borgere, brugere, kunder og medarbejdere. Dem, der skal arbejde, kommunikere, modtage eller yde service på en ny måde.
Involvering giver ejerskabsfølelse for projektet, skaber mere forståelse hele vejen rundt. Dine interessenter kan ofte bidrage med indsigt og viden, som du ikke har i forvejen. Involver dem tidligt i din proces og mens du udvikler og tester din løsning.

__

Nysgerrig på at vide mere – så kom til åbent hus i designlabbet!
Torsdag d. 1. december fra kl. 15.30 – 18.30 byder vi på pink gløgg og en stribe designhistorier, der eksemplificerer, hvordan designtænkning kan anvendes i praksis.
Til de særligt hurtige introducerer vi kl. 16, 17 og 18 til designtænkningens discipliner i det super stramme Ignite format – 20 slides på 5 min.

__


TILMELD DIG VORES BLOG
Bliv klog på designtænkning – få inspiration, viden og skarpe holdninger om idéudvikling, involvering og formidling.

Error: Please check your entries!