17 jun 2016

I sidste uge havde vi premiere på vores nye tiltag #CDLcrowd. Her markerede vi vores indflytning i stationsbygningen i Sorø ved at invitere pendlere, erhverv og andre brugere af tog og station indenfor til tre dage med fokus på idéudvikling, dialog og æstetik. Temaet var stationsmiljø og pendlerliv.

Levende rum, start-up miljø og temakupeer
I denne og to følgende blogs fortæller vi om de øvelser, der blev budt på, og de idéer som kom ud af dem.

Forestil dig din stationsbygning som en pulserende pick-up base for mad- og renseservice, center for brætspil, hvor du hænger ud lidt længere (også når togene kører til tiden), grafittigalleri, nyhedsplatform, kulturhus med langborde, folkekøkken eller platform for vidensdeling flankeret af en helt ny containerby, hvor bolig og erhverv smelter sammen for start-ups. Så har du et godt billede af, hvor langt vi nåede i skabelsen af en vision for et stationsområde udviklet af brugerne.

Designtænkning som driver for innovation
Hvad gjorde vi? Ønsker og behov, der er svære at få dækket i dagligdagen, var afsæt for øvelserne i workshoppen. Første skridt var at identificere behov. Dernæst blev rum, mennesker, ankomst, afgang, ventetid, transporttid, berøringsflader, digitale platforme mm. bragt i spil i en idéudviklingsproces, som mundede ud i en række bud på nye tiltag. Alt blev tegnet ind på skitser over stationen og området omkring.

Brugere, der ikke deltog i selve workshoppen, fik gennem hele ugen mulighed for at bidrage med deres idéer, da skitser og øvelser lå frit tilgængeligt for alle i ventesalen.

Idéudvikling og dialog
Idéudvikling handler om at eksperimentere og inddrage nye perspektiver i en styret proces. Tilgangen tager afsæt i strategisk design, hvor vi diskuterer trends og puljer kendt viden med involvering af målgruppen i en kreativ proces. Det kan handle om at skabe en ny vision, udvikle nye forretningsområder, gentænke en strategi eller igangsætte afgørende forandringer i en organisation.

Kontakt Susanne Eiler på tlf. 4057 4079 eller Morten Bove på tlf. 4062 2260, hvis du står foran forandringer og udviklingspotentialer, hvor du mener, brugerens vinkel er relevant og gerne vil have indspark til, hvordan designtænkning kan hjælpe dette på vej.

 

TILMELD DIG VORES BLOG

Bliv klog på designtænkning – få inspiration, viden og skarpe holdninger om idéudvikling, involvering og formidling.

Error: Please check your entries!
23 maj 2016

INVITATION: I dagene 31. maj til 3. juni slår vi dørene op til designlabbet og inviterer nye og fremtidige kunder og samarbejdspartnere indenfor til en omgang designtænking og pink bobler.

Drop ind og få syn for sagen
Kunne du tænke dig at opleve, hvilke potentialer ideudvikling, involvering og æstetik kan forløse? Så mød op og få syn for sagen, når vi sætter spot på forandring og innovation gennem designtænkning.

Formatet er tre eftermiddage med faciliterede mini-workshops fulgt af fredagsbar med pink bobler og et kig på ugens resultater.

Hvad tager vi fat på undervejs?
Det handler om servicetilbud i og omkring en station, når vi sætter scenen for udvikling af fremtidsscenarier i selskab med spændende mennesker, du måske kender til, men endnu ikke har mødt.

Det foregår tirsdag til fredag i næste uge fra kl. 15.30 til 17.00 og emnerne er:

Tirsdag d. 31. maj · Idéudvikling & innovation
Vi inviterer på sunde snacks og udvikling af nye services med forretningspotentiale i og omkring station og pendlerliv.

Onsdag d. 1. juni · Dialog & udvikling
Vi sætter spot på fællesskab og deleøkonomi. Rammen er en kaffesalon med opdækning, der inspirerer til at dele kompetencer og høste værdi af mødet med fremmede.

Torsdag d. 2. juni · Æstetik & forførelse
Vi byder på samtalemenu med sanseoplevelser, der motiverer nye handlinger. Målet er, at belyse, hvordan man vækker nysgerrighed og stimulerer forandring.

Fredag d. 3. juni · Fredagsbar
Vi serverer pink bobler, mens du får mulighed for at opleve og reflektere over de fremtidsscenarier ugens workshops er fremkommet med.


Deltag i lodtrækningen om en gratis workshop

Følg med i forberedelserne på FacebookTwitter og LinkedIn.

Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage, og lægger du et visitkort i løbet af ugen, deltager du i lodtrækningen om en gratis workshop for din virksomhed eller organisation. Værdi DKK 30.000

Vi glæder os til at se jer 🙂

 

TILMELD DIG VORES BLOG

Bliv klog på designtænkning – få inspiration, viden og skarpe holdninger om idéudvikling, involvering og formidling.

Error: Please check your entries!
18 maj 2016

Kender du det? Du ser muligheder, men du mangler ressourcer til at udvikle på ideerne, –så de bliver liggende uforløste i skrivebordsskuffen. Tænk hvis innovationskraften og udviklingsarbejdet kunne frigøres fra ressource- og budgetrammer og i stedet motiveres af værdi!

Slip innovationen løs
Innovation og udvikling er kernen i Cumuli Design Labs arbejde, og vi introducerer nu en værdibaseret forretningsmodel, der gør det overskueligt for virksomheder og organisationer at få tilført nye øjne og friske hjerner udefra, så skaberkraften kommer hurtigere i spil.

Modellen nytænker den traditionelle timebaserede kunde-konsulent relation og gør i stedet projektets dokumenterede værdiskabelse til genstand for afregningen af udviklingsarbejdet.

Hvad går forretningsmodellen ud på?
Med den nye forretningsmodel adskiller vi innovation fra produktion. Vi taler udviklingspotentiale og værdiskabelse, modsat mængden af udviklingstimer i budgetrammen.

Det handler om fælles fokus på kvalitet, når vi hjælper med at omsætte trends til forretningskoncepter, involvere interessenter, afkode behov og skabe løsninger. Først når værdien kan måles ud fra gensidigt fastsatte kriterier og parametre, skal du betale for udviklingsarbejdet.

Med andre ord mener vi, at fremtidens konsulent- og virksomhedssamarbejder beror på en risiko- og profitdeling, så begge parter kan holde fokus på det vigtige: nemlig at opnå den størst mulig effekt af udviklingsarbejdet.

Vil du vide mere?
Er du interesseret i at høre mere om, hvad vores værdibaserede forretnings- og samarbejdsmodel kan betyde for jeres projekter, så kontakt Susanne Eiler på 40574079 eller Morten Bove på 40622260 – eller pr. mail.


 

Teaser: Design laboratorium

I dagene 31. maj til 3. juni inviterer vi indenfor i vores ’Design Laboratorium’ på Sorø Station. Her kan du få indblik i designtænkning som metode til innovation, når vi sætter spot på ideudvikling, dialog og æstetik.

Formatet bliver tre eftermiddage med mini-workshops fulgt af fredagsbar med samtaler og ideudveksling. Hold øje med bloggen, de sociale medier og din mail for invitation og mere info!

 

TILMELD DIG VORES BLOG

Bliv klog på designtænkning – få inspiration, viden og skarpe holdninger om idéudvikling, involvering og formidling.

Error: Please check your entries!
07 apr 2016

Vores nye lokaler i stationsbygningen er tæt på færdige. Nu er vi klar med nyt navn til at understrege et styrket fokus på designtænkning.

Hvad kan designtænkning gøre?
Design er ikke kun noget med at formgive fysiske og virtuelle produkter. Det er heller ikke kun et spørgsmål om æstetik. Designtænkning er en unik tilgang til at løse tidens udfordringer for organisationer på en måde, som skaber værdi. Det handler om at overføre designprincipper til at gennemføre forretningsudvikling, strategier og forandringer.

Sæt nye dagsordener med kreativ problemløsning
Med designtænkning som metode indgår man i en styret kreativ proces, hvor vi forholder os til det store billede. Centralt ligger evnen til at navigere og se muligheder – og trusler – i de trends som påvirker vores virkelighed generelt og de enkelte brancher specifikt. Kobler man denne indsigt med modet til at udfordre det eksisterende, inklusive sin egen forretning, når man langt og kan sætte nye dagsordener.

Ved at kombinere frit og vende tingene på hovedet øjner man andre potentialer. Selv vil vi gerne udfordre og stille spørgsmål til den traditionelle timeafregning i konsulentbranchen. Måske tiden er til et paradigmeskifte i forretningsmodellen, hvor konsulenter fremover konkurrerer og aflønnes i forhold til den værdi de tilfører kunden? Mere om det i næste blog.

Konkurrer på innovation
At skabe helstøbte løsninger med effekt kræver forståelse for brugere, en veludviklet forretningssans og et blik for tendenser, der påvirker os nu og her. Det er det, som CUMULI Design Lab kan. Vi hjælper med at gentænke produkter, services og organisationer. Vi skærer igennem det komplekse og er gode til at forestille os fremtidsscenarier.

Designtænkning er godt for de organisationer, der vil konkurrere på innovation og ikke kun på effektivitet. Det er ganske enkelt en unik metode for dem, der vil forny sig og som tør definere succeskriterier, der rækker langt ind i fremtiden.

Står du foran etablering af et nyt forretningskoncept eller gennemførelse af en ny strategi? Kontakt os på CUMULI Design Lab, og hør hvordan vi kan hjælpe.

 

TILMELD DIG VORES BLOG

Bliv klog på designtænkning – få inspiration, viden og skarpe holdninger om idéudvikling, involvering og formidling.

Error: Please check your entries!
11 mar 2016

Cumulis kulturpulje har modtaget en pæn bunke ansøgninger, og vi har valgt at støtte to af projekterne med strategi og koncept til at engagere og involvere nye målgrupper.

Nye perspektiver i spil

Cumulis kulturpulje er vores måde at sige ‘tak for sidst’ på. Vi henter selv spandevis af inspiration fra kunst og kultur, og med puljen giver vi tilbage igen. Med valget af to nye kulturpuljeprojekter vil vi understrege nødvendigheden af at tænke formidling og involvering af målgrupper på nye måder.

Projekterne rammer ned i kernen af vores tilgang og virke: at udfordre og bringe nye perspektiver i spil, så de bliver væsentlige, involverer og formidler indhold, der giver værdi. Det gavner ikke kun kulturen, det gavner alle typer projekter at gentænke forestillingen om målgrupper, og hvordan man når dem.

Vi opdaterer løbende om vores arbejde med projekterne på Facebook og LinkedIn.

Identitet, koncept og strategi

De to udvalgte projekter er: En modig Københavnerbaseret, international kunstnergruppe ‘hello!earth’, der bevæger sig henover faggrænser og udfordrer opfattelsen af scenekunst, og hvad man kan gøre med både indhold og publikum. Det andet er et nytænkende biblioteksprojekt ‘Litterære lørdage’, som formidler litteratur ved at inddrage andre kunstarter, naturen og byrummet omkring Sorø og udvider læsning til også at være en social oplevelse.

‘Litterære lørdage’ er langt i processen, og vi ser frem til at give projektet en stærk identitet og et tydeligt koncept for at nå det sidste stykke ud over rampen. ‘hello!earth’ er med forestillingen The Night kun i startfasen. Her handler det om at hjælpe med overordnet strategi og inspirerende input, som kan tegne en retning for projektet og bringe dem videre.

Vi glæder os til samarbejdet!

Vil I se, hvordan vi involverer og arbejder med virkemidler og målgrupper, kan I følge processen på Facebook og LinkedIn og få inspiration undervejs.

 

TILMELD DIG VORES BLOG

Bliv klog på designtænkning – få inspiration, viden og skarpe holdninger om idéudvikling, involvering og formidling.

Error: Please check your entries!
09 feb 2016

Uanset om I er en produktionsvirksomhed, vidensvirksomhed eller del af den offentlige sektor, har I brug for at positionere jer tydeligt over for kunder, konkurrenter og andre interessenter. Er jeres kernefortælling koblet op på organisationens strategi og handlings-planer, så det giver mening hele vejen rundt? Forstår medarbejdere, samarbejdspartnere 
og kunder jeres DNA?

Bliv udfordret på en workshop

På vores workshop “Skærp DNA’et og skil jer ud” udfordrer vi jeres kernefortælling og inspirerer til, hvordan den kan kobles med organisationens strategi og handlingsplaner. I får indblik i at omsætte strategi til resultater gennem aktiv brug af virksomhedens kernefortælling i en brandingkontekst, der skiller jer ud fra andre og tydeliggør særkender og styrker.

Positiv differentiering giver værdi

Det gælder om at differentiere sig og give kunder og brugere værdi. Det betyder noget hvordan man fortæller om sin berettigelse, sit DNA, og det er netop i fortællingen, at I dybest set afgør jeres virksomheds og organisations levetid. De organisationer der lever, er dem med den bedste fortælling og bedste bånd og indfrielse af brugernes forventninger.

Indfri forventninger hos kunder og brugere

Mennesker er forventningsfulde. Vi håber på noget særligt, uanset om vi køber en burger, en bolig eller en service, og vi stiller krav til merværdi. Hvis I har en klokkeklar fortælling om, hvad det egentlig er, I leverer og er klar over, hvor ‘dét’ rammer ned i kundernes og brugernes behov og ønsker, så er der ikke noget problem. Hvis ikke, så bliver det lidt mere vanskeligt.

Hvis du vil høre mere om DNA og branding kontakt Susanne Eiler for mere information eller læs videre her om Cumulis tankesæt og vores workshop ydelser.

 

TILMELD DIG VORES BLOG

Bliv klog på designtænkning – få inspiration, viden og skarpe holdninger om idéudvikling, involvering og formidling.

Error: Please check your entries!
22 jan 2016

Igen åbner vi op for en ansøgningsrunde til Cumulis kulturpulje. Kunst og kultur stimulerer kreativitet og innovative sider hos mennesker, derfor betaler det sig at tage et kulturelt ansvar.

Corporate Cultural Responsibility

At tage et aktivt medansvar, så kunst og kulturliv har gode betingelser for at leve og vokse, er ikke bare for kulturens egen skyld. Det er med til at sikre en bæredygtig økonomisk vækst og skabe et samfundsmæssigt bindemiddel. Et levende kulturmiljø sætter gang i dialog og refleksioner, og er elementært i dynamiske og udviklingsorienterede sammenhænge.

Vi suger selv inspiration til os fra kunst og kultur i vores arbejde med at udvikle idéer og gøre dem til virkelighed. Tiden kalder på langsigtet værdiskabelse, CSR står højt på dagsordenen, og meningsfulde samarbejder mellem kunst og erhvervsliv er i søgelyset. Kulturpuljen er snarere Corporate Cultural Responsibility end Corporate Social Responsibility, men uagtet overskriften, er det vores bidrag til et samfund i udvikling. Vi gør os flere tanker om, hvad også andre kan gøre. Tag en snak med os, hvis jeres virksomhed går med CSR-planer!

Vi opfordrer alle med kultur i blodet til at sprede budskabet

Vi har afsluttet det forrige kulturprojekt om synliggørelse af Copenhagen Cooking, og er stadig i fuld gang med at forberede en pladerelease-event for rapværkstedet Livsbanen til foråret.

Nu søger vi nye projekter. Vi uddeler arbejdstimer til et kulturelt projekt med æstetisk kant, der lige mangler et sidste skub for at komme ud over rampen og blive til glæde for mange mennesker. Puljen kan søges af kulturinstitutioner, virksomheder eller enkeltpersoner. Det er kvaliteten af det enkelte projekt og det æstetiske islæt som er afgørende.

Ansøgningsfristen er 15. februar 2016. Find ansøgningsformular og flere oplysninger her.

 

TILMELD DIG VORES BLOG

Bliv klog på designtænkning – få inspiration, viden og skarpe holdninger om idéudvikling, involvering og formidling.

Error: Please check your entries!