15 dec 2016
Tænker du over, hvordan du ‘pakker’ dig selv og dit hjem ind i julen? Og mere interessant, tænker du over, hvad det siger om dig? Det handler alt sammen om at sætte scenen for en god måned og aften.
Den samme tilgang kan med fordel anvendes året rundt i virksomheder og organisationer. For det betyder også noget, hvordan en virksomhed eller organisation iscenesætter sig selv gennem eksekvering af strategier – på nettet, på print og i de omgivelser, der arbejdes i.
Læg betydning i formen
Det er utrolig vigtigt, hvordan man skærer og serverer budskaber, arrangerer processer og indretter fysiske rum. I hvert fald hvis man har en målsætning om at opnå en effekt som større forståelse, højere effektivitet, bedre idéer eller medarbejdere, kunder eller borgere, der ved hvad de skal.
Nogle kalder det nudging, men egentlig er det bare sund fornuft at arbejde bevidst og konstruktivt med de grænseflader, som en given målgruppe møder, både digitalt og i analogt.

Invitation til events på LINKEDIN

Lad lysten drive værket
Kunsten er at gøre brugeroplevelsen motiverende, inspirerende og lystbetonet, hvor den græske filosof Platon så rammende udtrykte:
”Når begæret nærmer sig noget skønt, bliver det muntert og glad og vider sig ud og føder og forplanter sig. Men når det nærmer sig noget uskønt, bliver det mørkt og sørgmodigt og trækker sig sammen og tilbage i sig selv og forplanter sig ikke”.
Når en strategi skal sættes i bevægelse, medfører det typisk, at mennesker skal gøre noget andet end de plejer. Overvej derfor brugen af rum, lyde, dufte, farver og billeder i din eksekvering. Det første møde med det nye kan blive afgørende for om modtagerne arbejder med eller imod.

Kreativt indspark på FACEBOOK

Tal til følelserne
Brug af æstetik handler om at appellere til sanserne og det emotionelle lag i hjernen. Ubevidst påvirkes vi af vores sanser hver dag gennem det, vi oplever – positivt eller negativt. Vi fornemmer vores omverden via et komplekst system af receptorer, som er vores sanseapparat. Hvorfor ikke gøre sanserne til en bevidst medspiller i udrulningen af vores strategier.
I Cumuli Design Lab arbejder vi bevidst med design og æstetik, når vi skal oplyse, ændre vaner eller involvere i en udvikling. For os er det vigtigt, at billeder, dufte, lyde og anden iscenesættelse gør indtryk, så vores målgrupper husker budskabet, får lyst til at deltage aktivt i dialogen eller slet og ret bliver nysgerrige efter at vide mere.
Æstetik handler ikke kun om det skønne og behagelige. Det handler også om gennemslagskraft – om at turde vise, hvad du mener og vil på en sammenhængende, levende og relevant måde!
Fjer eller stjerner, noder eller farver. Det er ikke ligegyldigt!

__


TILMELD DIG VORES BLOG
Bliv klog på designtænkning – få inspiration, viden og skarpe holdninger om idéudvikling, involvering og formidling.

Error: Please check your entries!
02 sep 2016

Indspark om designtænkning på IDAGNITE hos Ingeniørforeningen. Vi sætter spot på værdien af kreativ tænkning, involvering af interessenter og brug af æstetisk.

Download Susannes Ignite – format: 20 slides, 15 sek. til hver = 5 min i alt

Kreativ tænkning, mod og tillid

At arbejde med designtænkning som metode forudsætter tillid og mod til at bringe nye perspektiver i spil, til at eksperimentere og bryde kendte tankemønstre. Det kræver et åbent og nysgerrigt sind, som er i stand til at kombinere tendenser og indtryk fra mange forskellige kanter, og derigennem finde den bedst mulige løsning, hvor form og indhold spiller sammen.

Det er en systematisk proces, der handler om at udvikle bæredygtige og langtidsholdbare løsninger med og for mennesker.

Involver flere end du tror – og start tidligt

Uanset om du skal udvikle et nyt forretningsområde, gentænke en strategi, optimere på et produkt eller en ydelse, kommer du bedst videre ved at eksperimentere og inddrage nye perspektiver.

Måske skal du bredere ud i kredsen af interessenter, end du først tror.

Lad os tage et eksempel
Der skal opføres et hospital. Hvem skal involveres? De, der skal betale i hvert fald, de vil gerne bestemme noget. Så vil arkitekten også gerne bestemme. Men hvad med dem der leverer service, udstyr og medicin? Eller patienter, pårørende og ikke mindst dem, der skal arbejde i bygningen? Og hvad med andre beslutningstagere eller meningsdannere der også har en aktie eller interesse i hospitalet –  fx i byen eller regionen hvor det skal opføres? For nogle er økonomien vigtig, for andre er indeklimaet. For andre igen at stemningen animerer til hurtig heling, og at afdelingerne ligger logisk placeret.

Inddrag derfor en bred gruppe, brug deres indsigt og få en viden, som du ikke har i forvejen. Og start tidligt. Tænk projektet i før – under – efter, så er der stor chance for, at du lykkes med at få etableret forståelse hele vejen rundt og fremfor alt få udviklet noget helt unikt og langtidsholdbart.

Sæt scenen og brug æstetiske virkemidler
Brug tid på at overveje hvilke virkemidler der vil være de rette for din løsning og lav en gennemtænkt plan, hvor elementerne spiller sammen og matcher de økonomiske ressourcer. Det er utrolig vigtigt, hvordan man skærer og serverer budskaber, arrangerer processer og iscenesætter begivenheder, når man fx vil opnå større forståelse, højere effektivitet eller bedre idéer.

Kunsten er at gøre brugeroplevelsen motiverende, inspirerende og æstetisk – ikke for at skabe glansbilleder, men for at skabe effekt.

Vil du vide mere om designtænkning?
Er du interesseret i at høre mere om, hvad Designtænkning kan gøre for din virksomhed og organisation? så kontakt Susanne Eiler på 40574079 eller Morten Bove på 40622260 – eller pr. mail.

 

TILMELD DIG VORES BLOG

Bliv klog på designtænkning – få inspiration, viden og skarpe holdninger om idéudvikling, involvering og formidling.

Error: Please check your entries!
03 jul 2016

I designlabbets tredje #CDLcrowd workshop satte vi spot på æstetik som forandrings- og resultatskaber. Vi lod æstetikken tale til sanserne, forføre og vække nysgerrighed.

Motor for forandring og adfærdsændring
Æstetik vækker nysgerrighed og motiverer lyst, der kan få os til at overskride grænser og gøre ting, vi ikke troede mulige. Bruger man æstetik aktivt til at indrette rum, iscenesætte forløb og udforme produkter, møder man sine målgrupper med gode oplevelser og øger derved sandsynligheden for at opnå succes.

I designlabbet bød vi på en samtalemenu med farvede bobler, sødt og salt, åndelig føde og duftende syrenblomster fra haven; en række sanseoplevelser tilrettelagt for at belyse, hvordan æstetiske oplevelser påvirker os, forfører, hjælper på vej, skaber energi og får ting til at ske.

Tal til sanserne
Fokus var på det vi normalt ’overser’ eller kun ubevidst lægger mærke til. Valg af farver, ord, sammensætninger, duft, lyd og andre signaler var omdrejningspunkter for dialogen:

Fyldt chokolade ser godt ud, men kan overraske. Vi ved ikke, om det der er i vil falde i vores smag. En pose chips kan se tiltrækkende ud, men indholdet er salt og fedt. Det usunde trækker i os og vækker en lyst, der bringer velvære eller udfordrer selvkontrollen.

Ord kan ligge i munden. Vi kan smage på dem og fornemme lyden af dem. De frembringer måske en musisk oplevelse eller rummer beskeder, der sætter gang i refleksion og bevægelse.

Caviar på bøgeblad med syren, ser smukt ud, pirrer nysgerrigheden og motiverer til at prøve nyt. – Og det smager himmelsk!

Hvor giver det mening?
Hvad enten man står foran en forandringsproces, indretning af domicil eller branding af virksomhed og organisation vil brug af æstetiske greb have afgørende betydning for resultatet.

Mere om æstetik og resultater
Sidder du inde med et projekt, eller har du spørgsmål til mulighederne for brug af æstetiske virkemidler så kontakt Susanne Eiler på tlf. 4057 4079 eller Morten Bove på tlf. 4062 2260.

 

Nu er det sommer, og vi holder pause på bloggen, men glæder os til at vende tilbage i august med nye indlæg og arrangementer i designlabbet. Vi er fortsat på banen her i juli, men holder dog lukket for sommerferie i de sidste to uger; 29 og 30.

God sommer
Cumuli Design Lab

 

TILMELD DIG VORES BLOG

Bliv klog på designtænkning – få inspiration, viden og skarpe holdninger om idéudvikling, involvering og formidling.

Error: Please check your entries!
24 jun 2016

Stationen og toget sætter hver dag rammen for møder mellem tusinder af mennesker på vej. På #CDLcrowd’s anden workshopdag undersøgte vi, hvilke potentialer der kan forløses, hvis rammerne indbyder til dialog mellem mennesker, som ikke kender hinanden.

Inspiration der motiverer
Det handler om fællesskab og immateriel deleøkonomi – om hvordan vi bringer de rejsenes kompetencer i spil, så der høstes værdi af mødet mellem fremmede. Hvilken betydning vil det eksempelvis have, hvis man kunne få hjælp til lektier eller sparring på en udfordring undervejs i toget? Eller hvis man kunne underholde sig med et slag kort, have samtaler om udvikling af lokalområder, international politik, bæredygtige livsformer, sport, træning, klima og kultur?

Kreativiteten var stor og dialogen intens i workshoppen, hvor vi inviterede pendlere indenfor i design labbet. Deltagerne fik mulighed for at fortælle om egne skjulte kompetencer og blev guidet i at dele komplimenter ud som kickstarter på en god dialog. Resultatet var overvældende og bekræfter endnu engang, hvor altafgørende tillid og positiv tilgang er for at kunne tænke i muligheder og løsninger.

Hvis vi griber idéerne kommer både stationsmiljø og pendlerlivet fremover til at byde på et væld af berigende samvær.

Hvad mon din sidemand er god til?
Når udfordringen handler om at skabe rammer, der lægger op til dialog mellem fremmede kan brug af designtænkning være med til at forløse potentialet. Rammen for dialogworkshoppen var en kaffesalon med mundgodt til deling og spørgsmål, der kunne styre samtalen.

Sættes scenen rigtigt for involvering af interessenter beriges man med nye perspektiver, og det der kunne udvikle sig til modstand og konflikt, vendes til konstruktiv håndtering af relevante udfordringer. Det skaber energi, gør modspillere til medspillere og ideerne tager fart og får kvalitet.

Idéudvikling og dialog
Har du også et projekt, hvor mennesker skal inviteres til dialog, inspireres eller informeres så kontakt Susanne Eiler på tlf. 4057 4079 eller Morten Bove på tlf. 4062 2260, og hør, hvordan vi kan hjælpe med at give processen et indhold og en form, som gør dine interessenter til aktive medspillere. Det kan fx handle om udvikling af områder, services, produkter eller organisationer.

 

TILMELD DIG VORES BLOG

Bliv klog på designtænkning – få inspiration, viden og skarpe holdninger om idéudvikling, involvering og formidling.

Error: Please check your entries!
17 jun 2016

I sidste uge havde vi premiere på vores nye tiltag #CDLcrowd. Her markerede vi vores indflytning i stationsbygningen i Sorø ved at invitere pendlere, erhverv og andre brugere af tog og station indenfor til tre dage med fokus på idéudvikling, dialog og æstetik. Temaet var stationsmiljø og pendlerliv.

Levende rum, start-up miljø og temakupeer
I denne og to følgende blogs fortæller vi om de øvelser, der blev budt på, og de idéer som kom ud af dem.

Forestil dig din stationsbygning som en pulserende pick-up base for mad- og renseservice, center for brætspil, hvor du hænger ud lidt længere (også når togene kører til tiden), grafittigalleri, nyhedsplatform, kulturhus med langborde, folkekøkken eller platform for vidensdeling flankeret af en helt ny containerby, hvor bolig og erhverv smelter sammen for start-ups. Så har du et godt billede af, hvor langt vi nåede i skabelsen af en vision for et stationsområde udviklet af brugerne.

Designtænkning som driver for innovation
Hvad gjorde vi? Ønsker og behov, der er svære at få dækket i dagligdagen, var afsæt for øvelserne i workshoppen. Første skridt var at identificere behov. Dernæst blev rum, mennesker, ankomst, afgang, ventetid, transporttid, berøringsflader, digitale platforme mm. bragt i spil i en idéudviklingsproces, som mundede ud i en række bud på nye tiltag. Alt blev tegnet ind på skitser over stationen og området omkring.

Brugere, der ikke deltog i selve workshoppen, fik gennem hele ugen mulighed for at bidrage med deres idéer, da skitser og øvelser lå frit tilgængeligt for alle i ventesalen.

Idéudvikling og dialog
Idéudvikling handler om at eksperimentere og inddrage nye perspektiver i en styret proces. Tilgangen tager afsæt i strategisk design, hvor vi diskuterer trends og puljer kendt viden med involvering af målgruppen i en kreativ proces. Det kan handle om at skabe en ny vision, udvikle nye forretningsområder, gentænke en strategi eller igangsætte afgørende forandringer i en organisation.

Kontakt Susanne Eiler på tlf. 4057 4079 eller Morten Bove på tlf. 4062 2260, hvis du står foran forandringer og udviklingspotentialer, hvor du mener, brugerens vinkel er relevant og gerne vil have indspark til, hvordan designtænkning kan hjælpe dette på vej.

 

TILMELD DIG VORES BLOG

Bliv klog på designtænkning – få inspiration, viden og skarpe holdninger om idéudvikling, involvering og formidling.

Error: Please check your entries!
23 maj 2016

INVITATION: I dagene 31. maj til 3. juni slår vi dørene op til designlabbet og inviterer nye og fremtidige kunder og samarbejdspartnere indenfor til en omgang designtænking og pink bobler.

Drop ind og få syn for sagen
Kunne du tænke dig at opleve, hvilke potentialer ideudvikling, involvering og æstetik kan forløse? Så mød op og få syn for sagen, når vi sætter spot på forandring og innovation gennem designtænkning.

Formatet er tre eftermiddage med faciliterede mini-workshops fulgt af fredagsbar med pink bobler og et kig på ugens resultater.

Hvad tager vi fat på undervejs?
Det handler om servicetilbud i og omkring en station, når vi sætter scenen for udvikling af fremtidsscenarier i selskab med spændende mennesker, du måske kender til, men endnu ikke har mødt.

Det foregår tirsdag til fredag i næste uge fra kl. 15.30 til 17.00 og emnerne er:

Tirsdag d. 31. maj · Idéudvikling & innovation
Vi inviterer på sunde snacks og udvikling af nye services med forretningspotentiale i og omkring station og pendlerliv.

Onsdag d. 1. juni · Dialog & udvikling
Vi sætter spot på fællesskab og deleøkonomi. Rammen er en kaffesalon med opdækning, der inspirerer til at dele kompetencer og høste værdi af mødet med fremmede.

Torsdag d. 2. juni · Æstetik & forførelse
Vi byder på samtalemenu med sanseoplevelser, der motiverer nye handlinger. Målet er, at belyse, hvordan man vækker nysgerrighed og stimulerer forandring.

Fredag d. 3. juni · Fredagsbar
Vi serverer pink bobler, mens du får mulighed for at opleve og reflektere over de fremtidsscenarier ugens workshops er fremkommet med.


Deltag i lodtrækningen om en gratis workshop

Følg med i forberedelserne på FacebookTwitter og LinkedIn.

Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage, og lægger du et visitkort i løbet af ugen, deltager du i lodtrækningen om en gratis workshop for din virksomhed eller organisation. Værdi DKK 30.000

Vi glæder os til at se jer 🙂

 

TILMELD DIG VORES BLOG

Bliv klog på designtænkning – få inspiration, viden og skarpe holdninger om idéudvikling, involvering og formidling.

Error: Please check your entries!
11 mar 2016

Cumulis kulturpulje har modtaget en pæn bunke ansøgninger, og vi har valgt at støtte to af projekterne med strategi og koncept til at engagere og involvere nye målgrupper.

Nye perspektiver i spil

Cumulis kulturpulje er vores måde at sige ‘tak for sidst’ på. Vi henter selv spandevis af inspiration fra kunst og kultur, og med puljen giver vi tilbage igen. Med valget af to nye kulturpuljeprojekter vil vi understrege nødvendigheden af at tænke formidling og involvering af målgrupper på nye måder.

Projekterne rammer ned i kernen af vores tilgang og virke: at udfordre og bringe nye perspektiver i spil, så de bliver væsentlige, involverer og formidler indhold, der giver værdi. Det gavner ikke kun kulturen, det gavner alle typer projekter at gentænke forestillingen om målgrupper, og hvordan man når dem.

Vi opdaterer løbende om vores arbejde med projekterne på Facebook og LinkedIn.

Identitet, koncept og strategi

De to udvalgte projekter er: En modig Københavnerbaseret, international kunstnergruppe ‘hello!earth’, der bevæger sig henover faggrænser og udfordrer opfattelsen af scenekunst, og hvad man kan gøre med både indhold og publikum. Det andet er et nytænkende biblioteksprojekt ‘Litterære lørdage’, som formidler litteratur ved at inddrage andre kunstarter, naturen og byrummet omkring Sorø og udvider læsning til også at være en social oplevelse.

‘Litterære lørdage’ er langt i processen, og vi ser frem til at give projektet en stærk identitet og et tydeligt koncept for at nå det sidste stykke ud over rampen. ‘hello!earth’ er med forestillingen The Night kun i startfasen. Her handler det om at hjælpe med overordnet strategi og inspirerende input, som kan tegne en retning for projektet og bringe dem videre.

Vi glæder os til samarbejdet!

Vil I se, hvordan vi involverer og arbejder med virkemidler og målgrupper, kan I følge processen på Facebook og LinkedIn og få inspiration undervejs.

 

TILMELD DIG VORES BLOG

Bliv klog på designtænkning – få inspiration, viden og skarpe holdninger om idéudvikling, involvering og formidling.

Error: Please check your entries!
22 jan 2016

Igen åbner vi op for en ansøgningsrunde til Cumulis kulturpulje. Kunst og kultur stimulerer kreativitet og innovative sider hos mennesker, derfor betaler det sig at tage et kulturelt ansvar.

Corporate Cultural Responsibility

At tage et aktivt medansvar, så kunst og kulturliv har gode betingelser for at leve og vokse, er ikke bare for kulturens egen skyld. Det er med til at sikre en bæredygtig økonomisk vækst og skabe et samfundsmæssigt bindemiddel. Et levende kulturmiljø sætter gang i dialog og refleksioner, og er elementært i dynamiske og udviklingsorienterede sammenhænge.

Vi suger selv inspiration til os fra kunst og kultur i vores arbejde med at udvikle idéer og gøre dem til virkelighed. Tiden kalder på langsigtet værdiskabelse, CSR står højt på dagsordenen, og meningsfulde samarbejder mellem kunst og erhvervsliv er i søgelyset. Kulturpuljen er snarere Corporate Cultural Responsibility end Corporate Social Responsibility, men uagtet overskriften, er det vores bidrag til et samfund i udvikling. Vi gør os flere tanker om, hvad også andre kan gøre. Tag en snak med os, hvis jeres virksomhed går med CSR-planer!

Vi opfordrer alle med kultur i blodet til at sprede budskabet

Vi har afsluttet det forrige kulturprojekt om synliggørelse af Copenhagen Cooking, og er stadig i fuld gang med at forberede en pladerelease-event for rapværkstedet Livsbanen til foråret.

Nu søger vi nye projekter. Vi uddeler arbejdstimer til et kulturelt projekt med æstetisk kant, der lige mangler et sidste skub for at komme ud over rampen og blive til glæde for mange mennesker. Puljen kan søges af kulturinstitutioner, virksomheder eller enkeltpersoner. Det er kvaliteten af det enkelte projekt og det æstetiske islæt som er afgørende.

Ansøgningsfristen er 15. februar 2016. Find ansøgningsformular og flere oplysninger her.

 

TILMELD DIG VORES BLOG

Bliv klog på designtænkning – få inspiration, viden og skarpe holdninger om idéudvikling, involvering og formidling.

Error: Please check your entries!