20 apr 2017
Virksomheder bytter markeder, organisationer bliver til organismer og arbejdsmarkedet søger nye måder at organisere sig på. Borgerløn diskuteres for at give plads til uddannelse, liv i balance og børn. Vand og tørke udfordrer på forskellig vis ligesom livsstilssygdomme og meget andet.
Udfordringer eller potentialer?
Forandringer giver muligheder, hvis vi er klar til at omfavne dem som kærkomne anledninger til at tænke nyt og udvikle os selv, vores måder at organisere på, være sammen på og skabe værdi på. Hvis vi vil blive dygtige til at gribe mulighederne kan en god strategi være fokus på udvikling af stærke kulturer: Vaner og måder at interagere med hinanden på. Mønstre vi følger, og kodeks vi køber ind til for at få fællesskabet til at fungere.
Hvad enten det gælder samskabelse i offentlige sammenhænge eller udvikling af nye potentialer i virksomheder har designerens processer og nysgerrige, åbne tilgang til problemløsning stort potentiale for at skabe værdi af betydning. Trend spotting, interessentinvolvering, idéudvikling og abstrakt tænkning er eksempler på discipliner, der er gode at lade sig inspirere af.
Fredagsøvelsen
Hver fredag deler vi en konkret øvelse med rod i designtænkningens discipliner i ventesalen foran vores lokaler på Sorø Station – og til de som ikke pendler igennem Sorø poster vi også på Facebook, LinkedIn og Twitter.

17880649_10154467445106961_7577949671575857086_o

Bryd vanen og få ny indsigt
Skal udvikling være meningsfuld og skabe glæde, handler det om at skærpe sanserne og rette opmærksomheden mod det væsentlige – og om at undgå den blindhed vanetænkning kan medføre.

 

17635526_10154416590931961_7315258869245398411_o

Trim signalerne
Visuel fremtoning, dialoger vi starter, og budskaber vi sender afsted – spreder signaler, der reflekteres af dem de rammer, og de indvirker på mængden af drømme, vi kan indfri og resultater vi kan skabe.

Kom videre med designtænkning

Designerens metoder hjælper til, at man får øje på det man ofte overser, får stimuleret kreativiteten og får modet til at gå ud af nye tangenter. Den oplagte løsning ligger ofte lige for, men vejen dertil er sjældent lige. Problemstillingen kan vise sig at være en anden, end man først troede, hvilket i sagens natur er en afgørende erkendelse at gøre sig i en udviklingsproces.
Vi sammensætter løsninger efter behov, hvad enten du har ønske om at implementere viden om designtænkning i din organisation, benytte nogle af designerens værktøjer i udviklings- og ledelsesarbejdet eller har brug for at koble designkompetencer med egne og kollegers kompetencer i gennemførslen af et aktuelt udviklingsprojekt eller en organisationsændring.

8Hvad vil gøre livet lettere for dem?

Må vi udfordre dit projekt?
Vi udfordrer og supplerer eksisterende kompetencer og tænkning i at skabe værdi. Få en overskuelig introduktion til designtænkning og dets anvendelse i praksis
Kontakt Susanne eller Morten for mere information.

TILMELD DIG VORES BLOG
Bliv klog på designtænkning – få inspiration, viden og skarpe holdninger om idéudvikling, involvering og formidling.
Error: Please check your entries!
23 feb 2017
Vi bevæger os ofte i de samme cirkler og færdes blandt folk, der har de samme holdninger, erhverv og interesser – som os selv. Digitale algoritmer sørger ydermere for, at vi i stigende grad kun præsenteres for nyheder og tilbud, der matcher vores eksisterende interesser frem for at overraske og udfordre os.
Få øje på det væsentlige
Lysten til at være nysgerrig og evnen til at undres er ofte det, der får os til at se nye muligheder. Ved at rette opmærksomheden væk fra det vante og styrke viljen til at gå nye veje, læse andre nyheder og møde fremmede kan du træne din evne til at se, føle, sanse og opdage nye perspektiver.
Det handler om helt neutralt at observere, hvad der rører sig omkring dig:
Folks påklædning. Hvem der spreder godt humør eller aggressivitet. Det der optager de unge. Det forskellige mennesker køber i supermarkedet, og det der tales om i toget og på nettet. De film biograferne har på plakaten, og de emner nyhedskanaler, du ikke normalt dyrker, tager op. Udviklingen i huspriser, fødevarepriser og benzinpriser. Politiske temaer, katastrofer og internationale begivenheder – og meget meget mere i og uden for dit normale virkefelt.
Som designer arbejder man systematisk med at aflæse store og små trends og mønstre for at spotte konkrete udfordringer og betydelige potentialer, der ellers let overses.

IDEAS-FLOURISH

 

Kom til workshop om designtænkning
Begejstringen for designtænkning er voksende, når man taler innovation og problemløsning. Det er ikke så underligt, for en designers på en gang rationelle og intuitive arbejdsmetoder matcher meget effektfuldt tidens komplekse udfordringer på både organisations- og produktniveau og i verden omkring os.
9. marts kl. 15.30 – 18.00 inviterer vi til workshop om designtænkning
Her kan du opleve, hvordan designerens metoder hjælper til, at man får øje på det uventede, og det man ofte overser, samt får stimuleret kreativiteten og modet til at gå ud af nye tangenter.
Tilmeld dig workshoppen, og mød op i vores lokaler på Sorø Station med nysgerrighed og mod på at samarbejde med nogen du endnu ikke kender. Vi byder på forårsfristelser for ganen og designtænkning for hjernen.

 

TILMELD DIG HER
TILMELD DIG VORES BLOG
Bliv klog på designtænkning – få inspiration, viden og skarpe holdninger om idéudvikling, involvering og formidling.
Error: Please check your entries!
09 feb 2017
Begejstringen for designtænkning er voksende, når man taler innovation og problemløsning. Det er ikke så underligt, for en designers på en gang rationelle og intuitive arbejdsmetoder matcher meget effektfuldt tidens komplekse udfordringer på både organisations- og produktniveau og i verden omkring os.
Muligheder og problemidentifikation. Målgruppeinvolvering og ideudvikling. Pretotyping og formgivning er disciplinerne.
Det går løs den 9. marts kl 15.30 – 18.00 i Sorø
Her kan du opleve, hvordan designerens metoder hjælper til, at man får øje på det uventede og det man overser, samt får stimuleret kreativiteten og modet til at gå ud af nye tangenter.
Tilmeld dig workshoppen, og mød op i vores lokaler på Sorø Station med nysgerrighed og mod på at samarbejde med nogen du endnu ikke kender. Vi byder på forårsfristelser for ganen og designtænkning for hjernen.
Her kan du opleve, hvordan designerens metoder hjælper til, at man får øje på det uventede og det man overser, samt får stimuleret kreativiteten og modet til at gå ud af nye tangenter.
Tilmeld dig workshoppen, og mød op i vores lokaler på Sorø Station med nysgerrighed og mod på at samarbejde med nogen du endnu ikke kender.
WebLoop2016
Hvad ville gøre din hverdag nemmere?
I de kommende uger vil vi i ventesalen på Sorø Station og på Facebook, LinkedIn og Twitter, byde på en stribe øvelser der introducerer dig til konkrete designværktøjer. Formålet er at finde og konkretisere de problemstillinger, der skal arbejdes videre med i workshoppen. Så følg med, og kom gerne med dit bud på et fremtidsscenarie eller en udfordring, der er værd at tage fat på i workshoppen.

 

TILMELD DIG HER

TILMELD DIG VORES BLOG
Bliv klog på designtænkning – få inspiration, viden og skarpe holdninger om idéudvikling, involvering og formidling.
Error: Please check your entries!
05 feb 2017
Nu uddeler vi igen arbejdstimer til et kulturelt projekt med æstetisk kant, der lige mangler et sidste skub for at komme ud over rampen og blive til glæde for mange mennesker. Puljen kan søges af kulturinstitutioner, virksomheder eller enkeltpersoner. Det er kvaliteten af det enkelte projekt og det æstetiske islæt som er afgørende.
Udtryk skabt i rum med meget højt til loftet, billedlig talt, medfører en langsigtet værdiskabelse med en gavnlig og udviklende virkning på mennesker. Den slags udtryk vil vi gerne støtte og udbrede ved at bringe vores egne kompetencer og arbejdstimer i spil. Det rykker vores grænser inden for kreativ tænkning og alle har godt af at blive skubbet til en gang imellem!
Ansøgningsfrist til Kulturpuljen er 15. februar 2017
Kunst og kultur
Kunst og kultur stimulerer kreativitet og innovative sider hos mennesker. Et levende kulturmiljø sætter gang i dialog og refleksioner og er elementært i dynamiske og udviklingsorienterede sammenhænge. At tage et aktivt medansvar, så kunst og kulturliv har gode betingelser for at leve og vokse er derfor ikke bare for kulturens egen skyld.
I Cumuli Design Lab suger vi selv inspiration til os fra kunst og kultur i vores arbejde med at udvikle idéer og gøre dem til virkelighed. Tiden kalder på langsigtet værdiskabelse og socialt ansvar står højt på dagsordenen, og meningsfulde samarbejder mellem kunst og erhvervsliv er i søgelyset.
Kulturpuljen er vores bidrag til et samfund i udvikling.
CSR, CCR eller CSB
Corporate Social Responsibility, Corporate Cultural Responsibility eller Corporate Social Branding. Værdien af at tage socialt medansvar har mange navne og facetter, men handler i bund og grund at anvende sit DNA, så det også giver værdi til det samfund, man er en del af.
Hvis du ønsker mere viden om design og udvikling af et CSR program, der skaber værdi for både virksomhed og samfund så kontakt os for en snak om hvordan det kan gøres.
__

TILMELD DIG VORES BLOG
Bliv klog på designtænkning – få inspiration, viden og skarpe holdninger om idéudvikling, involvering og formidling.
Error: Please check your entries!
15 dec 2016
Tænker du over, hvordan du ‘pakker’ dig selv og dit hjem ind i julen? Og mere interessant, tænker du over, hvad det siger om dig? Det handler alt sammen om at sætte scenen for en god måned og aften.
Den samme tilgang kan med fordel anvendes året rundt i virksomheder og organisationer. For det betyder også noget, hvordan en virksomhed eller organisation iscenesætter sig selv gennem eksekvering af strategier – på nettet, på print og i de omgivelser, der arbejdes i.
Læg betydning i formen
Det er utrolig vigtigt, hvordan man skærer og serverer budskaber, arrangerer processer og indretter fysiske rum. I hvert fald hvis man har en målsætning om at opnå en effekt som større forståelse, højere effektivitet, bedre idéer eller medarbejdere, kunder eller borgere, der ved hvad de skal.
Nogle kalder det nudging, men egentlig er det bare sund fornuft at arbejde bevidst og konstruktivt med de grænseflader, som en given målgruppe møder, både digitalt og i analogt.

Invitation til events på LINKEDIN

Lad lysten drive værket
Kunsten er at gøre brugeroplevelsen motiverende, inspirerende og lystbetonet, hvor den græske filosof Platon så rammende udtrykte:
”Når begæret nærmer sig noget skønt, bliver det muntert og glad og vider sig ud og føder og forplanter sig. Men når det nærmer sig noget uskønt, bliver det mørkt og sørgmodigt og trækker sig sammen og tilbage i sig selv og forplanter sig ikke”.
Når en strategi skal sættes i bevægelse, medfører det typisk, at mennesker skal gøre noget andet end de plejer. Overvej derfor brugen af rum, lyde, dufte, farver og billeder i din eksekvering. Det første møde med det nye kan blive afgørende for om modtagerne arbejder med eller imod.

Kreativt indspark på FACEBOOK

Tal til følelserne
Brug af æstetik handler om at appellere til sanserne og det emotionelle lag i hjernen. Ubevidst påvirkes vi af vores sanser hver dag gennem det, vi oplever – positivt eller negativt. Vi fornemmer vores omverden via et komplekst system af receptorer, som er vores sanseapparat. Hvorfor ikke gøre sanserne til en bevidst medspiller i udrulningen af vores strategier.
I Cumuli Design Lab arbejder vi bevidst med design og æstetik, når vi skal oplyse, ændre vaner eller involvere i en udvikling. For os er det vigtigt, at billeder, dufte, lyde og anden iscenesættelse gør indtryk, så vores målgrupper husker budskabet, får lyst til at deltage aktivt i dialogen eller slet og ret bliver nysgerrige efter at vide mere.
Æstetik handler ikke kun om det skønne og behagelige. Det handler også om gennemslagskraft – om at turde vise, hvad du mener og vil på en sammenhængende, levende og relevant måde!
Fjer eller stjerner, noder eller farver. Det er ikke ligegyldigt!

__


TILMELD DIG VORES BLOG
Bliv klog på designtænkning – få inspiration, viden og skarpe holdninger om idéudvikling, involvering og formidling.

Error: Please check your entries!
05 dec 2016
Man kommer typisk ikke så meget videre ved kun at søge inspiration fra områder, der ligner ens eget, eller hvis man er sikker på løsningen og målet fra starten.
Hvis du tænker og arbejder som en designer, får du værktøjer til at involvere dine interessenter, bliver bedre i stand til at øjne nye muligheder og til at skabe effektfulde løsninger.
Under torsdagens åbent hus event i designlabbet introducerede vi til designtænkning i det super stramme Ignite format – 20 slides på 5 minutter og til en stribe #designhistorier, der viser hvordan design er anvendt i praksis rundt om i danske virksomheder, organisationer og kommuner.
I dag deler vi Ignite oplægget med tilhørende noter, så også jer, der ikke kunne komme, kan få en kort introduktion til designtænkning.
.

WebLoop2016 (1)

Hent Ignite – designtænkning på 5 min.

__


TILMELD DIG VORES BLOG
Bliv klog på designtænkning – få inspiration, viden og skarpe holdninger om idéudvikling, involvering og formidling.

Error: Please check your entries!
28 nov 2016
Begejstringen for designtænkning er voksende, når man taler innovation og problemløsning. Det er ikke underligt. For en designers på en gang rationelle og intuitive arbejdsmetoder matcher meget effektfuldt mange af tidens komplekse udfordringer på både organisationsniveau og i verden omkring os.
Designerens metoder hjælper til, at man får øje på det man ofte overser, får stimuleret kreativiteten og får modet til at gå ud af nye tangenter. Den oplagte løsning ligger ofte lige for, men vejen dertil er sjældent lige. Problemstillingen kan vise sig at være en anden, end man først troede, hvilket i sagens natur er en afgørende erkendelse at gøre sig i en udviklingsproces.

WebLoop2016 (1)

Cumuli Design Labs udviklingsmodel og platform for Designtænkning


Tænk længere ud end normalt 
Man kommer typisk ikke så meget videre ved kun at søge inspiration fra områder, der ligner ens eget, eller hvis man er sikker på løsningen og målet fra starten.
Designeren arbejder aktivt med brugerperspektivet og navigerer intuitivt i de trends, der påvirker den aktuelle og kommende virkelighed, forholder sig undersøgende til en given problemstilling og udfordrer dens præmisser.
Hvis du tænker og arbejder som en designer, får du værktøjer til at involvere dine interessenter, bliver bedre i stand til at øjne nye muligheder og til at skabe effektfulde løsninger.

ditprojekt_blog.001

Fokuser på brugeren
For designeren handler det om at skabe løsninger, der virker for andre. Derfor er det så afgørende, at fokusere på dem det handler om. Det kan være gennem iagttagelse af adfærd og analyse af data, men i høj grad også gennem at involvere dem, det handler om; borgere, brugere, kunder og medarbejdere. Dem, der skal arbejde, kommunikere, modtage eller yde service på en ny måde.
Involvering giver ejerskabsfølelse for projektet, skaber mere forståelse hele vejen rundt. Dine interessenter kan ofte bidrage med indsigt og viden, som du ikke har i forvejen. Involver dem tidligt i din proces og mens du udvikler og tester din løsning.

__

Nysgerrig på at vide mere – så kom til åbent hus i designlabbet!
Torsdag d. 1. december fra kl. 15.30 – 18.30 byder vi på pink gløgg og en stribe designhistorier, der eksemplificerer, hvordan designtænkning kan anvendes i praksis.
Til de særligt hurtige introducerer vi kl. 16, 17 og 18 til designtænkningens discipliner i det super stramme Ignite format – 20 slides på 5 min.

__


TILMELD DIG VORES BLOG
Bliv klog på designtænkning – få inspiration, viden og skarpe holdninger om idéudvikling, involvering og formidling.

Error: Please check your entries!
15 nov 2016
Torsdag d. 1. december fra kl. 15.30 til 18.30

Vil du føre an frem for at blive udfordret af disruptive og nytænkende konkurrenter? Brænder du for at skabe visionære løsninger? Vil du udvikle agile, fremsynede og kreative kulturer på din arbejdsplads? Ja så kan viden om designprocesser og -værktøjer vise sig nyttig.
Torsdag d. 1. december byder vi på en stribe designhistorier, pink gløgg og andre lækkerier.
Til de særligt hurtige introducerer vi kl. 16, 17 og 18 til designtænkningens dicipliner i det super stramme Ignite format – 20 slides på 5 min.

WebLoop2016 (1)

Cumuli Design Labs udviklingsmodel og platform for Designtænkning


Sæt nye dagsordener med kreativ problemløsning 
Design er ikke kun noget med at formgive fysiske og virtuelle produkter. Det er heller ikke kun et spørgsmål om æstetik. Designtænkning handler om at anvende designerens principper i arbejdet med at gennemføre forretningsudvikling, strategier og forandringer.
Med designtænkning som metode indgår man i en styret kreativ proces. Man forholder sig til det store billede. Centralt ligger evnen til at navigere og se muligheder – og trusler – i de trends, som påvirker vores virkelighed generelt og i de enkelte brancher specifikt.
Hvis man kobler det store billede med målgruppefokus, idéudvikling og modet til at udfordre det eksisterende – inklusive sin egen forretning – når man langt, øjner andre potentialer og kan sætte nye dagsordener.
Designtænkning er en oplagt mulighed for dem, der ønsker forandring og tør definere succeskriterier, der rækker ind i fremtiden.

__


TILMELD DIG VORES BLOG
Bliv klog på designtænkning – få inspiration, viden og skarpe holdninger om idéudvikling, involvering og formidling.

Error: Please check your entries!
03 jul 2016

I designlabbets tredje #CDLcrowd workshop satte vi spot på æstetik som forandrings- og resultatskaber. Vi lod æstetikken tale til sanserne, forføre og vække nysgerrighed.

Motor for forandring og adfærdsændring
Æstetik vækker nysgerrighed og motiverer lyst, der kan få os til at overskride grænser og gøre ting, vi ikke troede mulige. Bruger man æstetik aktivt til at indrette rum, iscenesætte forløb og udforme produkter, møder man sine målgrupper med gode oplevelser og øger derved sandsynligheden for at opnå succes.

I designlabbet bød vi på en samtalemenu med farvede bobler, sødt og salt, åndelig føde og duftende syrenblomster fra haven; en række sanseoplevelser tilrettelagt for at belyse, hvordan æstetiske oplevelser påvirker os, forfører, hjælper på vej, skaber energi og får ting til at ske.

Tal til sanserne
Fokus var på det vi normalt ’overser’ eller kun ubevidst lægger mærke til. Valg af farver, ord, sammensætninger, duft, lyd og andre signaler var omdrejningspunkter for dialogen:

Fyldt chokolade ser godt ud, men kan overraske. Vi ved ikke, om det der er i vil falde i vores smag. En pose chips kan se tiltrækkende ud, men indholdet er salt og fedt. Det usunde trækker i os og vækker en lyst, der bringer velvære eller udfordrer selvkontrollen.

Ord kan ligge i munden. Vi kan smage på dem og fornemme lyden af dem. De frembringer måske en musisk oplevelse eller rummer beskeder, der sætter gang i refleksion og bevægelse.

Caviar på bøgeblad med syren, ser smukt ud, pirrer nysgerrigheden og motiverer til at prøve nyt. – Og det smager himmelsk!

Hvor giver det mening?
Hvad enten man står foran en forandringsproces, indretning af domicil eller branding af virksomhed og organisation vil brug af æstetiske greb have afgørende betydning for resultatet.

Mere om æstetik og resultater
Sidder du inde med et projekt, eller har du spørgsmål til mulighederne for brug af æstetiske virkemidler så kontakt Susanne Eiler på tlf. 4057 4079 eller Morten Bove på tlf. 4062 2260.

 

Nu er det sommer, og vi holder pause på bloggen, men glæder os til at vende tilbage i august med nye indlæg og arrangementer i designlabbet. Vi er fortsat på banen her i juli, men holder dog lukket for sommerferie i de sidste to uger; 29 og 30.

God sommer
Cumuli Design Lab

 

TILMELD DIG VORES BLOG

Bliv klog på designtænkning – få inspiration, viden og skarpe holdninger om idéudvikling, involvering og formidling.

Error: Please check your entries!
24 jun 2016

Stationen og toget sætter hver dag rammen for møder mellem tusinder af mennesker på vej. På #CDLcrowd’s anden workshopdag undersøgte vi, hvilke potentialer der kan forløses, hvis rammerne indbyder til dialog mellem mennesker, som ikke kender hinanden.

Inspiration der motiverer
Det handler om fællesskab og immateriel deleøkonomi – om hvordan vi bringer de rejsenes kompetencer i spil, så der høstes værdi af mødet mellem fremmede. Hvilken betydning vil det eksempelvis have, hvis man kunne få hjælp til lektier eller sparring på en udfordring undervejs i toget? Eller hvis man kunne underholde sig med et slag kort, have samtaler om udvikling af lokalområder, international politik, bæredygtige livsformer, sport, træning, klima og kultur?

Kreativiteten var stor og dialogen intens i workshoppen, hvor vi inviterede pendlere indenfor i design labbet. Deltagerne fik mulighed for at fortælle om egne skjulte kompetencer og blev guidet i at dele komplimenter ud som kickstarter på en god dialog. Resultatet var overvældende og bekræfter endnu engang, hvor altafgørende tillid og positiv tilgang er for at kunne tænke i muligheder og løsninger.

Hvis vi griber idéerne kommer både stationsmiljø og pendlerlivet fremover til at byde på et væld af berigende samvær.

Hvad mon din sidemand er god til?
Når udfordringen handler om at skabe rammer, der lægger op til dialog mellem fremmede kan brug af designtænkning være med til at forløse potentialet. Rammen for dialogworkshoppen var en kaffesalon med mundgodt til deling og spørgsmål, der kunne styre samtalen.

Sættes scenen rigtigt for involvering af interessenter beriges man med nye perspektiver, og det der kunne udvikle sig til modstand og konflikt, vendes til konstruktiv håndtering af relevante udfordringer. Det skaber energi, gør modspillere til medspillere og ideerne tager fart og får kvalitet.

Idéudvikling og dialog
Har du også et projekt, hvor mennesker skal inviteres til dialog, inspireres eller informeres så kontakt Susanne Eiler på tlf. 4057 4079 eller Morten Bove på tlf. 4062 2260, og hør, hvordan vi kan hjælpe med at give processen et indhold og en form, som gør dine interessenter til aktive medspillere. Det kan fx handle om udvikling af områder, services, produkter eller organisationer.

 

TILMELD DIG VORES BLOG

Bliv klog på designtænkning – få inspiration, viden og skarpe holdninger om idéudvikling, involvering og formidling.

Error: Please check your entries!