05 dec 2016
Man kommer typisk ikke så meget videre ved kun at søge inspiration fra områder, der ligner ens eget, eller hvis man er sikker på løsningen og målet fra starten.
Hvis du tænker og arbejder som en designer, får du værktøjer til at involvere dine interessenter, bliver bedre i stand til at øjne nye muligheder og til at skabe effektfulde løsninger.
Under torsdagens åbent hus event i designlabbet introducerede vi til designtænkning i det super stramme Ignite format – 20 slides på 5 minutter og til en stribe #designhistorier, der viser hvordan design er anvendt i praksis rundt om i danske virksomheder, organisationer og kommuner.
I dag deler vi Ignite oplægget med tilhørende noter, så også jer, der ikke kunne komme, kan få en kort introduktion til designtænkning.
.

WebLoop2016 (1)

Hent Ignite – designtænkning på 5 min.

__


TILMELD DIG VORES BLOG
Bliv klog på designtænkning – få inspiration, viden og skarpe holdninger om idéudvikling, involvering og formidling.

Error: Please check your entries!
28 nov 2016
Begejstringen for designtænkning er voksende, når man taler innovation og problemløsning. Det er ikke underligt. For en designers på en gang rationelle og intuitive arbejdsmetoder matcher meget effektfuldt mange af tidens komplekse udfordringer på både organisationsniveau og i verden omkring os.
Designerens metoder hjælper til, at man får øje på det man ofte overser, får stimuleret kreativiteten og får modet til at gå ud af nye tangenter. Den oplagte løsning ligger ofte lige for, men vejen dertil er sjældent lige. Problemstillingen kan vise sig at være en anden, end man først troede, hvilket i sagens natur er en afgørende erkendelse at gøre sig i en udviklingsproces.

WebLoop2016 (1)

Cumuli Design Labs udviklingsmodel og platform for Designtænkning


Tænk længere ud end normalt 
Man kommer typisk ikke så meget videre ved kun at søge inspiration fra områder, der ligner ens eget, eller hvis man er sikker på løsningen og målet fra starten.
Designeren arbejder aktivt med brugerperspektivet og navigerer intuitivt i de trends, der påvirker den aktuelle og kommende virkelighed, forholder sig undersøgende til en given problemstilling og udfordrer dens præmisser.
Hvis du tænker og arbejder som en designer, får du værktøjer til at involvere dine interessenter, bliver bedre i stand til at øjne nye muligheder og til at skabe effektfulde løsninger.

ditprojekt_blog.001

Fokuser på brugeren
For designeren handler det om at skabe løsninger, der virker for andre. Derfor er det så afgørende, at fokusere på dem det handler om. Det kan være gennem iagttagelse af adfærd og analyse af data, men i høj grad også gennem at involvere dem, det handler om; borgere, brugere, kunder og medarbejdere. Dem, der skal arbejde, kommunikere, modtage eller yde service på en ny måde.
Involvering giver ejerskabsfølelse for projektet, skaber mere forståelse hele vejen rundt. Dine interessenter kan ofte bidrage med indsigt og viden, som du ikke har i forvejen. Involver dem tidligt i din proces og mens du udvikler og tester din løsning.

__

Nysgerrig på at vide mere – så kom til åbent hus i designlabbet!
Torsdag d. 1. december fra kl. 15.30 – 18.30 byder vi på pink gløgg og en stribe designhistorier, der eksemplificerer, hvordan designtænkning kan anvendes i praksis.
Til de særligt hurtige introducerer vi kl. 16, 17 og 18 til designtænkningens discipliner i det super stramme Ignite format – 20 slides på 5 min.

__


TILMELD DIG VORES BLOG
Bliv klog på designtænkning – få inspiration, viden og skarpe holdninger om idéudvikling, involvering og formidling.

Error: Please check your entries!
15 nov 2016
Torsdag d. 1. december fra kl. 15.30 til 18.30

Vil du føre an frem for at blive udfordret af disruptive og nytænkende konkurrenter? Brænder du for at skabe visionære løsninger? Vil du udvikle agile, fremsynede og kreative kulturer på din arbejdsplads? Ja så kan viden om designprocesser og -værktøjer vise sig nyttig.
Torsdag d. 1. december byder vi på en stribe designhistorier, pink gløgg og andre lækkerier.
Til de særligt hurtige introducerer vi kl. 16, 17 og 18 til designtænkningens dicipliner i det super stramme Ignite format – 20 slides på 5 min.

WebLoop2016 (1)

Cumuli Design Labs udviklingsmodel og platform for Designtænkning


Sæt nye dagsordener med kreativ problemløsning 
Design er ikke kun noget med at formgive fysiske og virtuelle produkter. Det er heller ikke kun et spørgsmål om æstetik. Designtænkning handler om at anvende designerens principper i arbejdet med at gennemføre forretningsudvikling, strategier og forandringer.
Med designtænkning som metode indgår man i en styret kreativ proces. Man forholder sig til det store billede. Centralt ligger evnen til at navigere og se muligheder – og trusler – i de trends, som påvirker vores virkelighed generelt og i de enkelte brancher specifikt.
Hvis man kobler det store billede med målgruppefokus, idéudvikling og modet til at udfordre det eksisterende – inklusive sin egen forretning – når man langt, øjner andre potentialer og kan sætte nye dagsordener.
Designtænkning er en oplagt mulighed for dem, der ønsker forandring og tør definere succeskriterier, der rækker ind i fremtiden.

__


TILMELD DIG VORES BLOG
Bliv klog på designtænkning – få inspiration, viden og skarpe holdninger om idéudvikling, involvering og formidling.

Error: Please check your entries!
02 sep 2016

Indspark om designtænkning på IDAGNITE hos Ingeniørforeningen. Vi sætter spot på værdien af kreativ tænkning, involvering af interessenter og brug af æstetisk.

Download Susannes Ignite – format: 20 slides, 15 sek. til hver = 5 min i alt

Kreativ tænkning, mod og tillid

At arbejde med designtænkning som metode forudsætter tillid og mod til at bringe nye perspektiver i spil, til at eksperimentere og bryde kendte tankemønstre. Det kræver et åbent og nysgerrigt sind, som er i stand til at kombinere tendenser og indtryk fra mange forskellige kanter, og derigennem finde den bedst mulige løsning, hvor form og indhold spiller sammen.

Det er en systematisk proces, der handler om at udvikle bæredygtige og langtidsholdbare løsninger med og for mennesker.

Involver flere end du tror – og start tidligt

Uanset om du skal udvikle et nyt forretningsområde, gentænke en strategi, optimere på et produkt eller en ydelse, kommer du bedst videre ved at eksperimentere og inddrage nye perspektiver.

Måske skal du bredere ud i kredsen af interessenter, end du først tror.

Lad os tage et eksempel
Der skal opføres et hospital. Hvem skal involveres? De, der skal betale i hvert fald, de vil gerne bestemme noget. Så vil arkitekten også gerne bestemme. Men hvad med dem der leverer service, udstyr og medicin? Eller patienter, pårørende og ikke mindst dem, der skal arbejde i bygningen? Og hvad med andre beslutningstagere eller meningsdannere der også har en aktie eller interesse i hospitalet –  fx i byen eller regionen hvor det skal opføres? For nogle er økonomien vigtig, for andre er indeklimaet. For andre igen at stemningen animerer til hurtig heling, og at afdelingerne ligger logisk placeret.

Inddrag derfor en bred gruppe, brug deres indsigt og få en viden, som du ikke har i forvejen. Og start tidligt. Tænk projektet i før – under – efter, så er der stor chance for, at du lykkes med at få etableret forståelse hele vejen rundt og fremfor alt få udviklet noget helt unikt og langtidsholdbart.

Sæt scenen og brug æstetiske virkemidler
Brug tid på at overveje hvilke virkemidler der vil være de rette for din løsning og lav en gennemtænkt plan, hvor elementerne spiller sammen og matcher de økonomiske ressourcer. Det er utrolig vigtigt, hvordan man skærer og serverer budskaber, arrangerer processer og iscenesætter begivenheder, når man fx vil opnå større forståelse, højere effektivitet eller bedre idéer.

Kunsten er at gøre brugeroplevelsen motiverende, inspirerende og æstetisk – ikke for at skabe glansbilleder, men for at skabe effekt.

Vil du vide mere om designtænkning?
Er du interesseret i at høre mere om, hvad Designtænkning kan gøre for din virksomhed og organisation? så kontakt Susanne Eiler på 40574079 eller Morten Bove på 40622260 – eller pr. mail.

 

TILMELD DIG VORES BLOG

Bliv klog på designtænkning – få inspiration, viden og skarpe holdninger om idéudvikling, involvering og formidling.

Error: Please check your entries!
07 apr 2016

Vores nye lokaler i stationsbygningen er tæt på færdige. Nu er vi klar med nyt navn til at understrege et styrket fokus på designtænkning.

Hvad kan designtænkning gøre?
Design er ikke kun noget med at formgive fysiske og virtuelle produkter. Det er heller ikke kun et spørgsmål om æstetik. Designtænkning er en unik tilgang til at løse tidens udfordringer for organisationer på en måde, som skaber værdi. Det handler om at overføre designprincipper til at gennemføre forretningsudvikling, strategier og forandringer.

Sæt nye dagsordener med kreativ problemløsning
Med designtænkning som metode indgår man i en styret kreativ proces, hvor vi forholder os til det store billede. Centralt ligger evnen til at navigere og se muligheder – og trusler – i de trends som påvirker vores virkelighed generelt og de enkelte brancher specifikt. Kobler man denne indsigt med modet til at udfordre det eksisterende, inklusive sin egen forretning, når man langt og kan sætte nye dagsordener.

Ved at kombinere frit og vende tingene på hovedet øjner man andre potentialer. Selv vil vi gerne udfordre og stille spørgsmål til den traditionelle timeafregning i konsulentbranchen. Måske tiden er til et paradigmeskifte i forretningsmodellen, hvor konsulenter fremover konkurrerer og aflønnes i forhold til den værdi de tilfører kunden? Mere om det i næste blog.

Konkurrer på innovation
At skabe helstøbte løsninger med effekt kræver forståelse for brugere, en veludviklet forretningssans og et blik for tendenser, der påvirker os nu og her. Det er det, som CUMULI Design Lab kan. Vi hjælper med at gentænke produkter, services og organisationer. Vi skærer igennem det komplekse og er gode til at forestille os fremtidsscenarier.

Designtænkning er godt for de organisationer, der vil konkurrere på innovation og ikke kun på effektivitet. Det er ganske enkelt en unik metode for dem, der vil forny sig og som tør definere succeskriterier, der rækker langt ind i fremtiden.

Står du foran etablering af et nyt forretningskoncept eller gennemførelse af en ny strategi? Kontakt os på CUMULI Design Lab, og hør hvordan vi kan hjælpe.

 

TILMELD DIG VORES BLOG

Bliv klog på designtænkning – få inspiration, viden og skarpe holdninger om idéudvikling, involvering og formidling.

Error: Please check your entries!
11 mar 2016

Cumulis kulturpulje har modtaget en pæn bunke ansøgninger, og vi har valgt at støtte to af projekterne med strategi og koncept til at engagere og involvere nye målgrupper.

Nye perspektiver i spil

Cumulis kulturpulje er vores måde at sige ‘tak for sidst’ på. Vi henter selv spandevis af inspiration fra kunst og kultur, og med puljen giver vi tilbage igen. Med valget af to nye kulturpuljeprojekter vil vi understrege nødvendigheden af at tænke formidling og involvering af målgrupper på nye måder.

Projekterne rammer ned i kernen af vores tilgang og virke: at udfordre og bringe nye perspektiver i spil, så de bliver væsentlige, involverer og formidler indhold, der giver værdi. Det gavner ikke kun kulturen, det gavner alle typer projekter at gentænke forestillingen om målgrupper, og hvordan man når dem.

Vi opdaterer løbende om vores arbejde med projekterne på Facebook og LinkedIn.

Identitet, koncept og strategi

De to udvalgte projekter er: En modig Københavnerbaseret, international kunstnergruppe ‘hello!earth’, der bevæger sig henover faggrænser og udfordrer opfattelsen af scenekunst, og hvad man kan gøre med både indhold og publikum. Det andet er et nytænkende biblioteksprojekt ‘Litterære lørdage’, som formidler litteratur ved at inddrage andre kunstarter, naturen og byrummet omkring Sorø og udvider læsning til også at være en social oplevelse.

‘Litterære lørdage’ er langt i processen, og vi ser frem til at give projektet en stærk identitet og et tydeligt koncept for at nå det sidste stykke ud over rampen. ‘hello!earth’ er med forestillingen The Night kun i startfasen. Her handler det om at hjælpe med overordnet strategi og inspirerende input, som kan tegne en retning for projektet og bringe dem videre.

Vi glæder os til samarbejdet!

Vil I se, hvordan vi involverer og arbejder med virkemidler og målgrupper, kan I følge processen på Facebook og LinkedIn og få inspiration undervejs.

 

TILMELD DIG VORES BLOG

Bliv klog på designtænkning – få inspiration, viden og skarpe holdninger om idéudvikling, involvering og formidling.

Error: Please check your entries!
09 feb 2016

Uanset om I er en produktionsvirksomhed, vidensvirksomhed eller del af den offentlige sektor, har I brug for at positionere jer tydeligt over for kunder, konkurrenter og andre interessenter. Er jeres kernefortælling koblet op på organisationens strategi og handlings-planer, så det giver mening hele vejen rundt? Forstår medarbejdere, samarbejdspartnere 
og kunder jeres DNA?

Bliv udfordret på en workshop

På vores workshop “Skærp DNA’et og skil jer ud” udfordrer vi jeres kernefortælling og inspirerer til, hvordan den kan kobles med organisationens strategi og handlingsplaner. I får indblik i at omsætte strategi til resultater gennem aktiv brug af virksomhedens kernefortælling i en brandingkontekst, der skiller jer ud fra andre og tydeliggør særkender og styrker.

Positiv differentiering giver værdi

Det gælder om at differentiere sig og give kunder og brugere værdi. Det betyder noget hvordan man fortæller om sin berettigelse, sit DNA, og det er netop i fortællingen, at I dybest set afgør jeres virksomheds og organisations levetid. De organisationer der lever, er dem med den bedste fortælling og bedste bånd og indfrielse af brugernes forventninger.

Indfri forventninger hos kunder og brugere

Mennesker er forventningsfulde. Vi håber på noget særligt, uanset om vi køber en burger, en bolig eller en service, og vi stiller krav til merværdi. Hvis I har en klokkeklar fortælling om, hvad det egentlig er, I leverer og er klar over, hvor ‘dét’ rammer ned i kundernes og brugernes behov og ønsker, så er der ikke noget problem. Hvis ikke, så bliver det lidt mere vanskeligt.

Hvis du vil høre mere om DNA og branding kontakt Susanne Eiler for mere information eller læs videre her om Cumulis tankesæt og vores workshop ydelser.

 

TILMELD DIG VORES BLOG

Bliv klog på designtænkning – få inspiration, viden og skarpe holdninger om idéudvikling, involvering og formidling.

Error: Please check your entries!
22 jan 2016

Igen åbner vi op for en ansøgningsrunde til Cumulis kulturpulje. Kunst og kultur stimulerer kreativitet og innovative sider hos mennesker, derfor betaler det sig at tage et kulturelt ansvar.

Corporate Cultural Responsibility

At tage et aktivt medansvar, så kunst og kulturliv har gode betingelser for at leve og vokse, er ikke bare for kulturens egen skyld. Det er med til at sikre en bæredygtig økonomisk vækst og skabe et samfundsmæssigt bindemiddel. Et levende kulturmiljø sætter gang i dialog og refleksioner, og er elementært i dynamiske og udviklingsorienterede sammenhænge.

Vi suger selv inspiration til os fra kunst og kultur i vores arbejde med at udvikle idéer og gøre dem til virkelighed. Tiden kalder på langsigtet værdiskabelse, CSR står højt på dagsordenen, og meningsfulde samarbejder mellem kunst og erhvervsliv er i søgelyset. Kulturpuljen er snarere Corporate Cultural Responsibility end Corporate Social Responsibility, men uagtet overskriften, er det vores bidrag til et samfund i udvikling. Vi gør os flere tanker om, hvad også andre kan gøre. Tag en snak med os, hvis jeres virksomhed går med CSR-planer!

Vi opfordrer alle med kultur i blodet til at sprede budskabet

Vi har afsluttet det forrige kulturprojekt om synliggørelse af Copenhagen Cooking, og er stadig i fuld gang med at forberede en pladerelease-event for rapværkstedet Livsbanen til foråret.

Nu søger vi nye projekter. Vi uddeler arbejdstimer til et kulturelt projekt med æstetisk kant, der lige mangler et sidste skub for at komme ud over rampen og blive til glæde for mange mennesker. Puljen kan søges af kulturinstitutioner, virksomheder eller enkeltpersoner. Det er kvaliteten af det enkelte projekt og det æstetiske islæt som er afgørende.

Ansøgningsfristen er 15. februar 2016. Find ansøgningsformular og flere oplysninger her.

 

TILMELD DIG VORES BLOG

Bliv klog på designtænkning – få inspiration, viden og skarpe holdninger om idéudvikling, involvering og formidling.

Error: Please check your entries!