20 apr 2017
Virksomheder bytter markeder, organisationer bliver til organismer og arbejdsmarkedet søger nye måder at organisere sig på. Borgerløn diskuteres for at give plads til uddannelse, liv i balance og børn. Vand og tørke udfordrer på forskellig vis ligesom livsstilssygdomme og meget andet.
Udfordringer eller potentialer?
Forandringer giver muligheder, hvis vi er klar til at omfavne dem som kærkomne anledninger til at tænke nyt og udvikle os selv, vores måder at organisere på, være sammen på og skabe værdi på. Hvis vi vil blive dygtige til at gribe mulighederne kan en god strategi være fokus på udvikling af stærke kulturer: Vaner og måder at interagere med hinanden på. Mønstre vi følger, og kodeks vi køber ind til for at få fællesskabet til at fungere.
Hvad enten det gælder samskabelse i offentlige sammenhænge eller udvikling af nye potentialer i virksomheder har designerens processer og nysgerrige, åbne tilgang til problemløsning stort potentiale for at skabe værdi af betydning. Trend spotting, interessentinvolvering, idéudvikling og abstrakt tænkning er eksempler på discipliner, der er gode at lade sig inspirere af.
Fredagsøvelsen
Hver fredag deler vi en konkret øvelse med rod i designtænkningens discipliner i ventesalen foran vores lokaler på Sorø Station – og til de som ikke pendler igennem Sorø poster vi også på Facebook, LinkedIn og Twitter.

17880649_10154467445106961_7577949671575857086_o

Bryd vanen og få ny indsigt
Skal udvikling være meningsfuld og skabe glæde, handler det om at skærpe sanserne og rette opmærksomheden mod det væsentlige – og om at undgå den blindhed vanetænkning kan medføre.

 

17635526_10154416590931961_7315258869245398411_o

Trim signalerne
Visuel fremtoning, dialoger vi starter, og budskaber vi sender afsted – spreder signaler, der reflekteres af dem de rammer, og de indvirker på mængden af drømme, vi kan indfri og resultater vi kan skabe.

Kom videre med designtænkning

Designerens metoder hjælper til, at man får øje på det man ofte overser, får stimuleret kreativiteten og får modet til at gå ud af nye tangenter. Den oplagte løsning ligger ofte lige for, men vejen dertil er sjældent lige. Problemstillingen kan vise sig at være en anden, end man først troede, hvilket i sagens natur er en afgørende erkendelse at gøre sig i en udviklingsproces.
Vi sammensætter løsninger efter behov, hvad enten du har ønske om at implementere viden om designtænkning i din organisation, benytte nogle af designerens værktøjer i udviklings- og ledelsesarbejdet eller har brug for at koble designkompetencer med egne og kollegers kompetencer i gennemførslen af et aktuelt udviklingsprojekt eller en organisationsændring.

8Hvad vil gøre livet lettere for dem?

Må vi udfordre dit projekt?
Vi udfordrer og supplerer eksisterende kompetencer og tænkning i at skabe værdi. Få en overskuelig introduktion til designtænkning og dets anvendelse i praksis
Kontakt Susanne eller Morten for mere information.

TILMELD DIG VORES BLOG
Bliv klog på designtænkning – få inspiration, viden og skarpe holdninger om idéudvikling, involvering og formidling.
Error: Please check your entries!
23 maj 2016

INVITATION: I dagene 31. maj til 3. juni slår vi dørene op til designlabbet og inviterer nye og fremtidige kunder og samarbejdspartnere indenfor til en omgang designtænking og pink bobler.

Drop ind og få syn for sagen
Kunne du tænke dig at opleve, hvilke potentialer ideudvikling, involvering og æstetik kan forløse? Så mød op og få syn for sagen, når vi sætter spot på forandring og innovation gennem designtænkning.

Formatet er tre eftermiddage med faciliterede mini-workshops fulgt af fredagsbar med pink bobler og et kig på ugens resultater.

Hvad tager vi fat på undervejs?
Det handler om servicetilbud i og omkring en station, når vi sætter scenen for udvikling af fremtidsscenarier i selskab med spændende mennesker, du måske kender til, men endnu ikke har mødt.

Det foregår tirsdag til fredag i næste uge fra kl. 15.30 til 17.00 og emnerne er:

Tirsdag d. 31. maj · Idéudvikling & innovation
Vi inviterer på sunde snacks og udvikling af nye services med forretningspotentiale i og omkring station og pendlerliv.

Onsdag d. 1. juni · Dialog & udvikling
Vi sætter spot på fællesskab og deleøkonomi. Rammen er en kaffesalon med opdækning, der inspirerer til at dele kompetencer og høste værdi af mødet med fremmede.

Torsdag d. 2. juni · Æstetik & forførelse
Vi byder på samtalemenu med sanseoplevelser, der motiverer nye handlinger. Målet er, at belyse, hvordan man vækker nysgerrighed og stimulerer forandring.

Fredag d. 3. juni · Fredagsbar
Vi serverer pink bobler, mens du får mulighed for at opleve og reflektere over de fremtidsscenarier ugens workshops er fremkommet med.


Deltag i lodtrækningen om en gratis workshop

Følg med i forberedelserne på FacebookTwitter og LinkedIn.

Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage, og lægger du et visitkort i løbet af ugen, deltager du i lodtrækningen om en gratis workshop for din virksomhed eller organisation. Værdi DKK 30.000

Vi glæder os til at se jer 🙂

 

TILMELD DIG VORES BLOG

Bliv klog på designtænkning – få inspiration, viden og skarpe holdninger om idéudvikling, involvering og formidling.

Error: Please check your entries!
18 maj 2016

Kender du det? Du ser muligheder, men du mangler ressourcer til at udvikle på ideerne, –så de bliver liggende uforløste i skrivebordsskuffen. Tænk hvis innovationskraften og udviklingsarbejdet kunne frigøres fra ressource- og budgetrammer og i stedet motiveres af værdi!

Slip innovationen løs
Innovation og udvikling er kernen i Cumuli Design Labs arbejde, og vi introducerer nu en værdibaseret forretningsmodel, der gør det overskueligt for virksomheder og organisationer at få tilført nye øjne og friske hjerner udefra, så skaberkraften kommer hurtigere i spil.

Modellen nytænker den traditionelle timebaserede kunde-konsulent relation og gør i stedet projektets dokumenterede værdiskabelse til genstand for afregningen af udviklingsarbejdet.

Hvad går forretningsmodellen ud på?
Med den nye forretningsmodel adskiller vi innovation fra produktion. Vi taler udviklingspotentiale og værdiskabelse, modsat mængden af udviklingstimer i budgetrammen.

Det handler om fælles fokus på kvalitet, når vi hjælper med at omsætte trends til forretningskoncepter, involvere interessenter, afkode behov og skabe løsninger. Først når værdien kan måles ud fra gensidigt fastsatte kriterier og parametre, skal du betale for udviklingsarbejdet.

Med andre ord mener vi, at fremtidens konsulent- og virksomhedssamarbejder beror på en risiko- og profitdeling, så begge parter kan holde fokus på det vigtige: nemlig at opnå den størst mulig effekt af udviklingsarbejdet.

Vil du vide mere?
Er du interesseret i at høre mere om, hvad vores værdibaserede forretnings- og samarbejdsmodel kan betyde for jeres projekter, så kontakt Susanne Eiler på 40574079 eller Morten Bove på 40622260 – eller pr. mail.


 

Teaser: Design laboratorium

I dagene 31. maj til 3. juni inviterer vi indenfor i vores ’Design Laboratorium’ på Sorø Station. Her kan du få indblik i designtænkning som metode til innovation, når vi sætter spot på ideudvikling, dialog og æstetik.

Formatet bliver tre eftermiddage med mini-workshops fulgt af fredagsbar med samtaler og ideudveksling. Hold øje med bloggen, de sociale medier og din mail for invitation og mere info!

 

TILMELD DIG VORES BLOG

Bliv klog på designtænkning – få inspiration, viden og skarpe holdninger om idéudvikling, involvering og formidling.

Error: Please check your entries!
09 feb 2016

Uanset om I er en produktionsvirksomhed, vidensvirksomhed eller del af den offentlige sektor, har I brug for at positionere jer tydeligt over for kunder, konkurrenter og andre interessenter. Er jeres kernefortælling koblet op på organisationens strategi og handlings-planer, så det giver mening hele vejen rundt? Forstår medarbejdere, samarbejdspartnere 
og kunder jeres DNA?

Bliv udfordret på en workshop

På vores workshop “Skærp DNA’et og skil jer ud” udfordrer vi jeres kernefortælling og inspirerer til, hvordan den kan kobles med organisationens strategi og handlingsplaner. I får indblik i at omsætte strategi til resultater gennem aktiv brug af virksomhedens kernefortælling i en brandingkontekst, der skiller jer ud fra andre og tydeliggør særkender og styrker.

Positiv differentiering giver værdi

Det gælder om at differentiere sig og give kunder og brugere værdi. Det betyder noget hvordan man fortæller om sin berettigelse, sit DNA, og det er netop i fortællingen, at I dybest set afgør jeres virksomheds og organisations levetid. De organisationer der lever, er dem med den bedste fortælling og bedste bånd og indfrielse af brugernes forventninger.

Indfri forventninger hos kunder og brugere

Mennesker er forventningsfulde. Vi håber på noget særligt, uanset om vi køber en burger, en bolig eller en service, og vi stiller krav til merværdi. Hvis I har en klokkeklar fortælling om, hvad det egentlig er, I leverer og er klar over, hvor ‘dét’ rammer ned i kundernes og brugernes behov og ønsker, så er der ikke noget problem. Hvis ikke, så bliver det lidt mere vanskeligt.

Hvis du vil høre mere om DNA og branding kontakt Susanne Eiler for mere information eller læs videre her om Cumulis tankesæt og vores workshop ydelser.

 

TILMELD DIG VORES BLOG

Bliv klog på designtænkning – få inspiration, viden og skarpe holdninger om idéudvikling, involvering og formidling.

Error: Please check your entries!