20 apr 2017
Virksomheder bytter markeder, organisationer bliver til organismer og arbejdsmarkedet søger nye måder at organisere sig på. Borgerløn diskuteres for at give plads til uddannelse, liv i balance og børn. Vand og tørke udfordrer på forskellig vis ligesom livsstilssygdomme og meget andet.
Udfordringer eller potentialer?
Forandringer giver muligheder, hvis vi er klar til at omfavne dem som kærkomne anledninger til at tænke nyt og udvikle os selv, vores måder at organisere på, være sammen på og skabe værdi på. Hvis vi vil blive dygtige til at gribe mulighederne kan en god strategi være fokus på udvikling af stærke kulturer: Vaner og måder at interagere med hinanden på. Mønstre vi følger, og kodeks vi køber ind til for at få fællesskabet til at fungere.
Hvad enten det gælder samskabelse i offentlige sammenhænge eller udvikling af nye potentialer i virksomheder har designerens processer og nysgerrige, åbne tilgang til problemløsning stort potentiale for at skabe værdi af betydning. Trend spotting, interessentinvolvering, idéudvikling og abstrakt tænkning er eksempler på discipliner, der er gode at lade sig inspirere af.
Fredagsøvelsen
Hver fredag deler vi en konkret øvelse med rod i designtænkningens discipliner i ventesalen foran vores lokaler på Sorø Station – og til de som ikke pendler igennem Sorø poster vi også på Facebook, LinkedIn og Twitter.

17880649_10154467445106961_7577949671575857086_o

Bryd vanen og få ny indsigt
Skal udvikling være meningsfuld og skabe glæde, handler det om at skærpe sanserne og rette opmærksomheden mod det væsentlige – og om at undgå den blindhed vanetænkning kan medføre.

 

17635526_10154416590931961_7315258869245398411_o

Trim signalerne
Visuel fremtoning, dialoger vi starter, og budskaber vi sender afsted – spreder signaler, der reflekteres af dem de rammer, og de indvirker på mængden af drømme, vi kan indfri og resultater vi kan skabe.

Kom videre med designtænkning

Designerens metoder hjælper til, at man får øje på det man ofte overser, får stimuleret kreativiteten og får modet til at gå ud af nye tangenter. Den oplagte løsning ligger ofte lige for, men vejen dertil er sjældent lige. Problemstillingen kan vise sig at være en anden, end man først troede, hvilket i sagens natur er en afgørende erkendelse at gøre sig i en udviklingsproces.
Vi sammensætter løsninger efter behov, hvad enten du har ønske om at implementere viden om designtænkning i din organisation, benytte nogle af designerens værktøjer i udviklings- og ledelsesarbejdet eller har brug for at koble designkompetencer med egne og kollegers kompetencer i gennemførslen af et aktuelt udviklingsprojekt eller en organisationsændring.

8Hvad vil gøre livet lettere for dem?

Må vi udfordre dit projekt?
Vi udfordrer og supplerer eksisterende kompetencer og tænkning i at skabe værdi. Få en overskuelig introduktion til designtænkning og dets anvendelse i praksis
Kontakt Susanne eller Morten for mere information.

TILMELD DIG VORES BLOG
Bliv klog på designtænkning – få inspiration, viden og skarpe holdninger om idéudvikling, involvering og formidling.
Error: Please check your entries!
05 dec 2016
Man kommer typisk ikke så meget videre ved kun at søge inspiration fra områder, der ligner ens eget, eller hvis man er sikker på løsningen og målet fra starten.
Hvis du tænker og arbejder som en designer, får du værktøjer til at involvere dine interessenter, bliver bedre i stand til at øjne nye muligheder og til at skabe effektfulde løsninger.
Under torsdagens åbent hus event i designlabbet introducerede vi til designtænkning i det super stramme Ignite format – 20 slides på 5 minutter og til en stribe #designhistorier, der viser hvordan design er anvendt i praksis rundt om i danske virksomheder, organisationer og kommuner.
I dag deler vi Ignite oplægget med tilhørende noter, så også jer, der ikke kunne komme, kan få en kort introduktion til designtænkning.
.

WebLoop2016 (1)

Hent Ignite – designtænkning på 5 min.

__


TILMELD DIG VORES BLOG
Bliv klog på designtænkning – få inspiration, viden og skarpe holdninger om idéudvikling, involvering og formidling.

Error: Please check your entries!
24 jun 2016

Stationen og toget sætter hver dag rammen for møder mellem tusinder af mennesker på vej. På #CDLcrowd’s anden workshopdag undersøgte vi, hvilke potentialer der kan forløses, hvis rammerne indbyder til dialog mellem mennesker, som ikke kender hinanden.

Inspiration der motiverer
Det handler om fællesskab og immateriel deleøkonomi – om hvordan vi bringer de rejsenes kompetencer i spil, så der høstes værdi af mødet mellem fremmede. Hvilken betydning vil det eksempelvis have, hvis man kunne få hjælp til lektier eller sparring på en udfordring undervejs i toget? Eller hvis man kunne underholde sig med et slag kort, have samtaler om udvikling af lokalområder, international politik, bæredygtige livsformer, sport, træning, klima og kultur?

Kreativiteten var stor og dialogen intens i workshoppen, hvor vi inviterede pendlere indenfor i design labbet. Deltagerne fik mulighed for at fortælle om egne skjulte kompetencer og blev guidet i at dele komplimenter ud som kickstarter på en god dialog. Resultatet var overvældende og bekræfter endnu engang, hvor altafgørende tillid og positiv tilgang er for at kunne tænke i muligheder og løsninger.

Hvis vi griber idéerne kommer både stationsmiljø og pendlerlivet fremover til at byde på et væld af berigende samvær.

Hvad mon din sidemand er god til?
Når udfordringen handler om at skabe rammer, der lægger op til dialog mellem fremmede kan brug af designtænkning være med til at forløse potentialet. Rammen for dialogworkshoppen var en kaffesalon med mundgodt til deling og spørgsmål, der kunne styre samtalen.

Sættes scenen rigtigt for involvering af interessenter beriges man med nye perspektiver, og det der kunne udvikle sig til modstand og konflikt, vendes til konstruktiv håndtering af relevante udfordringer. Det skaber energi, gør modspillere til medspillere og ideerne tager fart og får kvalitet.

Idéudvikling og dialog
Har du også et projekt, hvor mennesker skal inviteres til dialog, inspireres eller informeres så kontakt Susanne Eiler på tlf. 4057 4079 eller Morten Bove på tlf. 4062 2260, og hør, hvordan vi kan hjælpe med at give processen et indhold og en form, som gør dine interessenter til aktive medspillere. Det kan fx handle om udvikling af områder, services, produkter eller organisationer.

 

TILMELD DIG VORES BLOG

Bliv klog på designtænkning – få inspiration, viden og skarpe holdninger om idéudvikling, involvering og formidling.

Error: Please check your entries!
17 jun 2016

I sidste uge havde vi premiere på vores nye tiltag #CDLcrowd. Her markerede vi vores indflytning i stationsbygningen i Sorø ved at invitere pendlere, erhverv og andre brugere af tog og station indenfor til tre dage med fokus på idéudvikling, dialog og æstetik. Temaet var stationsmiljø og pendlerliv.

Levende rum, start-up miljø og temakupeer
I denne og to følgende blogs fortæller vi om de øvelser, der blev budt på, og de idéer som kom ud af dem.

Forestil dig din stationsbygning som en pulserende pick-up base for mad- og renseservice, center for brætspil, hvor du hænger ud lidt længere (også når togene kører til tiden), grafittigalleri, nyhedsplatform, kulturhus med langborde, folkekøkken eller platform for vidensdeling flankeret af en helt ny containerby, hvor bolig og erhverv smelter sammen for start-ups. Så har du et godt billede af, hvor langt vi nåede i skabelsen af en vision for et stationsområde udviklet af brugerne.

Designtænkning som driver for innovation
Hvad gjorde vi? Ønsker og behov, der er svære at få dækket i dagligdagen, var afsæt for øvelserne i workshoppen. Første skridt var at identificere behov. Dernæst blev rum, mennesker, ankomst, afgang, ventetid, transporttid, berøringsflader, digitale platforme mm. bragt i spil i en idéudviklingsproces, som mundede ud i en række bud på nye tiltag. Alt blev tegnet ind på skitser over stationen og området omkring.

Brugere, der ikke deltog i selve workshoppen, fik gennem hele ugen mulighed for at bidrage med deres idéer, da skitser og øvelser lå frit tilgængeligt for alle i ventesalen.

Idéudvikling og dialog
Idéudvikling handler om at eksperimentere og inddrage nye perspektiver i en styret proces. Tilgangen tager afsæt i strategisk design, hvor vi diskuterer trends og puljer kendt viden med involvering af målgruppen i en kreativ proces. Det kan handle om at skabe en ny vision, udvikle nye forretningsområder, gentænke en strategi eller igangsætte afgørende forandringer i en organisation.

Kontakt Susanne Eiler på tlf. 4057 4079 eller Morten Bove på tlf. 4062 2260, hvis du står foran forandringer og udviklingspotentialer, hvor du mener, brugerens vinkel er relevant og gerne vil have indspark til, hvordan designtænkning kan hjælpe dette på vej.

 

TILMELD DIG VORES BLOG

Bliv klog på designtænkning – få inspiration, viden og skarpe holdninger om idéudvikling, involvering og formidling.

Error: Please check your entries!
23 maj 2016

INVITATION: I dagene 31. maj til 3. juni slår vi dørene op til designlabbet og inviterer nye og fremtidige kunder og samarbejdspartnere indenfor til en omgang designtænking og pink bobler.

Drop ind og få syn for sagen
Kunne du tænke dig at opleve, hvilke potentialer ideudvikling, involvering og æstetik kan forløse? Så mød op og få syn for sagen, når vi sætter spot på forandring og innovation gennem designtænkning.

Formatet er tre eftermiddage med faciliterede mini-workshops fulgt af fredagsbar med pink bobler og et kig på ugens resultater.

Hvad tager vi fat på undervejs?
Det handler om servicetilbud i og omkring en station, når vi sætter scenen for udvikling af fremtidsscenarier i selskab med spændende mennesker, du måske kender til, men endnu ikke har mødt.

Det foregår tirsdag til fredag i næste uge fra kl. 15.30 til 17.00 og emnerne er:

Tirsdag d. 31. maj · Idéudvikling & innovation
Vi inviterer på sunde snacks og udvikling af nye services med forretningspotentiale i og omkring station og pendlerliv.

Onsdag d. 1. juni · Dialog & udvikling
Vi sætter spot på fællesskab og deleøkonomi. Rammen er en kaffesalon med opdækning, der inspirerer til at dele kompetencer og høste værdi af mødet med fremmede.

Torsdag d. 2. juni · Æstetik & forførelse
Vi byder på samtalemenu med sanseoplevelser, der motiverer nye handlinger. Målet er, at belyse, hvordan man vækker nysgerrighed og stimulerer forandring.

Fredag d. 3. juni · Fredagsbar
Vi serverer pink bobler, mens du får mulighed for at opleve og reflektere over de fremtidsscenarier ugens workshops er fremkommet med.


Deltag i lodtrækningen om en gratis workshop

Følg med i forberedelserne på FacebookTwitter og LinkedIn.

Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage, og lægger du et visitkort i løbet af ugen, deltager du i lodtrækningen om en gratis workshop for din virksomhed eller organisation. Værdi DKK 30.000

Vi glæder os til at se jer 🙂

 

TILMELD DIG VORES BLOG

Bliv klog på designtænkning – få inspiration, viden og skarpe holdninger om idéudvikling, involvering og formidling.

Error: Please check your entries!
11 mar 2016

Cumulis kulturpulje har modtaget en pæn bunke ansøgninger, og vi har valgt at støtte to af projekterne med strategi og koncept til at engagere og involvere nye målgrupper.

Nye perspektiver i spil

Cumulis kulturpulje er vores måde at sige ‘tak for sidst’ på. Vi henter selv spandevis af inspiration fra kunst og kultur, og med puljen giver vi tilbage igen. Med valget af to nye kulturpuljeprojekter vil vi understrege nødvendigheden af at tænke formidling og involvering af målgrupper på nye måder.

Projekterne rammer ned i kernen af vores tilgang og virke: at udfordre og bringe nye perspektiver i spil, så de bliver væsentlige, involverer og formidler indhold, der giver værdi. Det gavner ikke kun kulturen, det gavner alle typer projekter at gentænke forestillingen om målgrupper, og hvordan man når dem.

Vi opdaterer løbende om vores arbejde med projekterne på Facebook og LinkedIn.

Identitet, koncept og strategi

De to udvalgte projekter er: En modig Københavnerbaseret, international kunstnergruppe ‘hello!earth’, der bevæger sig henover faggrænser og udfordrer opfattelsen af scenekunst, og hvad man kan gøre med både indhold og publikum. Det andet er et nytænkende biblioteksprojekt ‘Litterære lørdage’, som formidler litteratur ved at inddrage andre kunstarter, naturen og byrummet omkring Sorø og udvider læsning til også at være en social oplevelse.

‘Litterære lørdage’ er langt i processen, og vi ser frem til at give projektet en stærk identitet og et tydeligt koncept for at nå det sidste stykke ud over rampen. ‘hello!earth’ er med forestillingen The Night kun i startfasen. Her handler det om at hjælpe med overordnet strategi og inspirerende input, som kan tegne en retning for projektet og bringe dem videre.

Vi glæder os til samarbejdet!

Vil I se, hvordan vi involverer og arbejder med virkemidler og målgrupper, kan I følge processen på Facebook og LinkedIn og få inspiration undervejs.

 

TILMELD DIG VORES BLOG

Bliv klog på designtænkning – få inspiration, viden og skarpe holdninger om idéudvikling, involvering og formidling.

Error: Please check your entries!
09 feb 2016

Uanset om I er en produktionsvirksomhed, vidensvirksomhed eller del af den offentlige sektor, har I brug for at positionere jer tydeligt over for kunder, konkurrenter og andre interessenter. Er jeres kernefortælling koblet op på organisationens strategi og handlings-planer, så det giver mening hele vejen rundt? Forstår medarbejdere, samarbejdspartnere 
og kunder jeres DNA?

Bliv udfordret på en workshop

På vores workshop “Skærp DNA’et og skil jer ud” udfordrer vi jeres kernefortælling og inspirerer til, hvordan den kan kobles med organisationens strategi og handlingsplaner. I får indblik i at omsætte strategi til resultater gennem aktiv brug af virksomhedens kernefortælling i en brandingkontekst, der skiller jer ud fra andre og tydeliggør særkender og styrker.

Positiv differentiering giver værdi

Det gælder om at differentiere sig og give kunder og brugere værdi. Det betyder noget hvordan man fortæller om sin berettigelse, sit DNA, og det er netop i fortællingen, at I dybest set afgør jeres virksomheds og organisations levetid. De organisationer der lever, er dem med den bedste fortælling og bedste bånd og indfrielse af brugernes forventninger.

Indfri forventninger hos kunder og brugere

Mennesker er forventningsfulde. Vi håber på noget særligt, uanset om vi køber en burger, en bolig eller en service, og vi stiller krav til merværdi. Hvis I har en klokkeklar fortælling om, hvad det egentlig er, I leverer og er klar over, hvor ‘dét’ rammer ned i kundernes og brugernes behov og ønsker, så er der ikke noget problem. Hvis ikke, så bliver det lidt mere vanskeligt.

Hvis du vil høre mere om DNA og branding kontakt Susanne Eiler for mere information eller læs videre her om Cumulis tankesæt og vores workshop ydelser.

 

TILMELD DIG VORES BLOG

Bliv klog på designtænkning – få inspiration, viden og skarpe holdninger om idéudvikling, involvering og formidling.

Error: Please check your entries!
22 jan 2016

Igen åbner vi op for en ansøgningsrunde til Cumulis kulturpulje. Kunst og kultur stimulerer kreativitet og innovative sider hos mennesker, derfor betaler det sig at tage et kulturelt ansvar.

Corporate Cultural Responsibility

At tage et aktivt medansvar, så kunst og kulturliv har gode betingelser for at leve og vokse, er ikke bare for kulturens egen skyld. Det er med til at sikre en bæredygtig økonomisk vækst og skabe et samfundsmæssigt bindemiddel. Et levende kulturmiljø sætter gang i dialog og refleksioner, og er elementært i dynamiske og udviklingsorienterede sammenhænge.

Vi suger selv inspiration til os fra kunst og kultur i vores arbejde med at udvikle idéer og gøre dem til virkelighed. Tiden kalder på langsigtet værdiskabelse, CSR står højt på dagsordenen, og meningsfulde samarbejder mellem kunst og erhvervsliv er i søgelyset. Kulturpuljen er snarere Corporate Cultural Responsibility end Corporate Social Responsibility, men uagtet overskriften, er det vores bidrag til et samfund i udvikling. Vi gør os flere tanker om, hvad også andre kan gøre. Tag en snak med os, hvis jeres virksomhed går med CSR-planer!

Vi opfordrer alle med kultur i blodet til at sprede budskabet

Vi har afsluttet det forrige kulturprojekt om synliggørelse af Copenhagen Cooking, og er stadig i fuld gang med at forberede en pladerelease-event for rapværkstedet Livsbanen til foråret.

Nu søger vi nye projekter. Vi uddeler arbejdstimer til et kulturelt projekt med æstetisk kant, der lige mangler et sidste skub for at komme ud over rampen og blive til glæde for mange mennesker. Puljen kan søges af kulturinstitutioner, virksomheder eller enkeltpersoner. Det er kvaliteten af det enkelte projekt og det æstetiske islæt som er afgørende.

Ansøgningsfristen er 15. februar 2016. Find ansøgningsformular og flere oplysninger her.

 

TILMELD DIG VORES BLOG

Bliv klog på designtænkning – få inspiration, viden og skarpe holdninger om idéudvikling, involvering og formidling.

Error: Please check your entries!