Bliv introduceret til designtænkning  

Få en overskuelig introduktion til designtænkning og dets anvendelse i praksis. Vi byder ind med konkrete værktøjer og eksempler, der relaterer sig til jeres aktuelle situation. Det foregår i en vekselvirkning mellem oplæg, korte øvelser og fælles dialog under vejs.

I skal sætte en halv dag af til inspirationsoplægget og en time til et forberedende møde om jeres aktuelle situation, for at vi kan relatere til den. Deltagerantallet kan variere fra en mindre gruppe til omkring tyve deltagere.

Vi har sat en fast pris på DKK 12.500 + moms for introduktionsoplægget.

Interesseret? – så kontakt Susanne for spørgsmål og aftale af det forberedende møde.

 

Sæt ny retning med designtænkning 

Overvejer I at implementere og forankre designtænkning i jeres organisation, byder vi ind med processer og konkrete værktøjer i et set-up, der kobler til aktuelle projekter.  Vi indgår for en tid som del af jeres team, hvor vi udfordrer og supplerer eksisterende kompetencer og tænkning for at finde nye veje og løsninger, der kan bringe værdi til jeres organisation.

Undervejs arbejder vi med trends fra jeres eget område og fra andres. I får inspiration og værktøjer til at tænke i nye baner og se jer selv med andre øjne. I bliver klogere på, hvilke potentialer der kan omsættes til resultater, eller formuleres i visioner, der giver mening og sætter retning for nye aktiviteter, som vi understøtter realisering og udrulning af med æstetisk kant, for at skabe gennemslagskraft og værdi af indsatsen.

I første omgang skal I sætte tid af til at indføre os ind i jeres konkrete situation og et efterfølgende møde, hvor vi gennemgår vores oplæg til procesforløb og aktiviteter, som afsæt for indgåelse af en aftale.

Kontakt Susanne eller Morten for nærmere information og aftale af møde.

Idewall_1024x683

8Hvad vil gøre livet lettere for dem?