17 jun 2016

En fantastisk uge i designlabbet

I sidste uge havde vi premiere på vores nye tiltag #CDLcrowd. Her markerede vi vores indflytning i stationsbygningen i Sorø ved at invitere pendlere, erhverv og andre brugere af tog og station indenfor til tre dage med fokus på idéudvikling, dialog og æstetik. Temaet var stationsmiljø og pendlerliv.

Levende rum, start-up miljø og temakupeer
I denne og to følgende blogs fortæller vi om de øvelser, der blev budt på, og de idéer som kom ud af dem.

Forestil dig din stationsbygning som en pulserende pick-up base for mad- og renseservice, center for brætspil, hvor du hænger ud lidt længere (også når togene kører til tiden), grafittigalleri, nyhedsplatform, kulturhus med langborde, folkekøkken eller platform for vidensdeling flankeret af en helt ny containerby, hvor bolig og erhverv smelter sammen for start-ups. Så har du et godt billede af, hvor langt vi nåede i skabelsen af en vision for et stationsområde udviklet af brugerne.

Designtænkning som driver for innovation
Hvad gjorde vi? Ønsker og behov, der er svære at få dækket i dagligdagen, var afsæt for øvelserne i workshoppen. Første skridt var at identificere behov. Dernæst blev rum, mennesker, ankomst, afgang, ventetid, transporttid, berøringsflader, digitale platforme mm. bragt i spil i en idéudviklingsproces, som mundede ud i en række bud på nye tiltag. Alt blev tegnet ind på skitser over stationen og området omkring.

Brugere, der ikke deltog i selve workshoppen, fik gennem hele ugen mulighed for at bidrage med deres idéer, da skitser og øvelser lå frit tilgængeligt for alle i ventesalen.

Idéudvikling og dialog
Idéudvikling handler om at eksperimentere og inddrage nye perspektiver i en styret proces. Tilgangen tager afsæt i strategisk design, hvor vi diskuterer trends og puljer kendt viden med involvering af målgruppen i en kreativ proces. Det kan handle om at skabe en ny vision, udvikle nye forretningsområder, gentænke en strategi eller igangsætte afgørende forandringer i en organisation.

Kontakt Susanne Eiler på tlf. 4057 4079 eller Morten Bove på tlf. 4062 2260, hvis du står foran forandringer og udviklingspotentialer, hvor du mener, brugerens vinkel er relevant og gerne vil have indspark til, hvordan designtænkning kan hjælpe dette på vej.

 

TILMELD DIG VORES BLOG

Bliv klog på designtænkning – få inspiration, viden og skarpe holdninger om idéudvikling, involvering og formidling.

Error: Please check your entries!