07 apr 2016

Nyt navn: CUMULI DESIGN LAB

Vores nye lokaler i stationsbygningen er tæt på færdige. Nu er vi klar med nyt navn til at understrege et styrket fokus på designtænkning.

Hvad kan designtænkning gøre?
Design er ikke kun noget med at formgive fysiske og virtuelle produkter. Det er heller ikke kun et spørgsmål om æstetik. Designtænkning er en unik tilgang til at løse tidens udfordringer for organisationer på en måde, som skaber værdi. Det handler om at overføre designprincipper til at gennemføre forretningsudvikling, strategier og forandringer.

Sæt nye dagsordener med kreativ problemløsning
Med designtænkning som metode indgår man i en styret kreativ proces, hvor vi forholder os til det store billede. Centralt ligger evnen til at navigere og se muligheder – og trusler – i de trends som påvirker vores virkelighed generelt og de enkelte brancher specifikt. Kobler man denne indsigt med modet til at udfordre det eksisterende, inklusive sin egen forretning, når man langt og kan sætte nye dagsordener.

Ved at kombinere frit og vende tingene på hovedet øjner man andre potentialer. Selv vil vi gerne udfordre og stille spørgsmål til den traditionelle timeafregning i konsulentbranchen. Måske tiden er til et paradigmeskifte i forretningsmodellen, hvor konsulenter fremover konkurrerer og aflønnes i forhold til den værdi de tilfører kunden? Mere om det i næste blog.

Konkurrer på innovation
At skabe helstøbte løsninger med effekt kræver forståelse for brugere, en veludviklet forretningssans og et blik for tendenser, der påvirker os nu og her. Det er det, som CUMULI Design Lab kan. Vi hjælper med at gentænke produkter, services og organisationer. Vi skærer igennem det komplekse og er gode til at forestille os fremtidsscenarier.

Designtænkning er godt for de organisationer, der vil konkurrere på innovation og ikke kun på effektivitet. Det er ganske enkelt en unik metode for dem, der vil forny sig og som tør definere succeskriterier, der rækker langt ind i fremtiden.

Står du foran etablering af et nyt forretningskoncept eller gennemførelse af en ny strategi? Kontakt os på CUMULI Design Lab, og hør hvordan vi kan hjælpe.

 

TILMELD DIG VORES BLOG

Bliv klog på designtænkning – få inspiration, viden og skarpe holdninger om idéudvikling, involvering og formidling.

Error: Please check your entries!