Vores Designværktøjer

Brug opgaverne herunder som inspirationsværktøjer til at gennemføre en designproces.
Du kan vælge at gennemgå alle fra start til slut, eller blot lade dig inspirere af nogle enkelte.

Download som pdf

WebLoop2016

Afsæt

Hvorfor har du brug for at tænke nyt? Hvad vil du opnå? Hvilke trends kan have betydning for din målsætning?
Hvem er målgruppen? Hvordan er det med timing, resurser og succeskriterier?

loop_afsæt_målsætning1

trendsNY

loop_afsæt_projektramme

Idéudvikling

Nu skal der skabes nye idéer. Fantasien skal i spil og det åbenlyse skal udfordres.
Start med at skrive det ned som er oplagt at gøre, og fortsæt så med at udvikle nye tanker.

characters

ord

signs-20

brancher

kombination

loop_udfordringer

Idémodning

Nu skal idéerne konkretiseres, formes og afprøves i forhold til målsætning og projektramme. Tænk ”hvad nu hvis…” og beskriv med afsæt i de fremkomne idéer tre scenarier, der kan indfri din målsætning. Overvej også hvilke udfordringer, der knytter sig til hvert af de tre scenarier og kom med forslag til at håndtere dem.

loop_idemodn_grafer1

Projektplan

Til at færdiggøre et koncept er der brug for at samle, uddybe og konkretisere både idéer og det valgte løsningsforslag. Tænk i før, under og efter – forberedelse, udførelse og opfølgning. Brug spørgsmålene som inspiration til at samle de svar, du har givet undervejs i processen i en projektbeskrivelse. Tegn også en plan for gennemførelse på en tidslinje.

· Beskriv med få linjer projektets idé og formål
· Beskriv den primære og sekundære målgruppe
· Hvornår kan du gå i gang?
· Hvilken timing ligger der i projektet?
· Hvilke milepæle har projektet?
· Hvilken økonomi kræver projektet?
· Hvilke menneskelige resurser kræver projektet?
· Hvilke fysiske og virtuelle resurser kræver projektet?

· Sæt navn på dem der skal involveres i og godkende projektet
· Hvordan finasieres projektet?
· Hvem skal tage det første skridt?
· Hvor og hvornår kan du skabe kontakt til målgruppen?
· Hvad vil optimal PR for projektet være?
· Hvilke opfølgende aktiviteter er der brug for?
· Hvilke udfordringer har projektet?
· Hvordan vil du håndtere udfordringerne?

loop_projektplan