09 feb 2017

Workshop om designtænkning

Begejstringen for designtænkning er voksende, når man taler innovation og problemløsning. Det er ikke så underligt, for en designers på en gang rationelle og intuitive arbejdsmetoder matcher meget effektfuldt tidens komplekse udfordringer på både organisations- og produktniveau og i verden omkring os.
Muligheder og problemidentifikation. Målgruppeinvolvering og ideudvikling. Pretotyping og formgivning er disciplinerne.
Det går løs den 9. marts kl 15.30 – 18.00 i Sorø
Her kan du opleve, hvordan designerens metoder hjælper til, at man får øje på det uventede og det man overser, samt får stimuleret kreativiteten og modet til at gå ud af nye tangenter.
Tilmeld dig workshoppen, og mød op i vores lokaler på Sorø Station med nysgerrighed og mod på at samarbejde med nogen du endnu ikke kender. Vi byder på forårsfristelser for ganen og designtænkning for hjernen.
Her kan du opleve, hvordan designerens metoder hjælper til, at man får øje på det uventede og det man overser, samt får stimuleret kreativiteten og modet til at gå ud af nye tangenter.
Tilmeld dig workshoppen, og mød op i vores lokaler på Sorø Station med nysgerrighed og mod på at samarbejde med nogen du endnu ikke kender.
WebLoop2016
Hvad ville gøre din hverdag nemmere?
I de kommende uger vil vi i ventesalen på Sorø Station og på Facebook, LinkedIn og Twitter, byde på en stribe øvelser der introducerer dig til konkrete designværktøjer. Formålet er at finde og konkretisere de problemstillinger, der skal arbejdes videre med i workshoppen. Så følg med, og kom gerne med dit bud på et fremtidsscenarie eller en udfordring, der er værd at tage fat på i workshoppen.

 

TILMELD DIG HER

TILMELD DIG VORES BLOG
Bliv klog på designtænkning – få inspiration, viden og skarpe holdninger om idéudvikling, involvering og formidling.
Error: Please check your entries!