20 apr 2017

Når verden er i bevægelse

Virksomheder bytter markeder, organisationer bliver til organismer og arbejdsmarkedet søger nye måder at organisere sig på. Borgerløn diskuteres for at give plads til uddannelse, liv i balance og børn. Vand og tørke udfordrer på forskellig vis ligesom livsstilssygdomme og meget andet.
Udfordringer eller potentialer?
Forandringer giver muligheder, hvis vi er klar til at omfavne dem som kærkomne anledninger til at tænke nyt og udvikle os selv, vores måder at organisere på, være sammen på og skabe værdi på. Hvis vi vil blive dygtige til at gribe mulighederne kan en god strategi være fokus på udvikling af stærke kulturer: Vaner og måder at interagere med hinanden på. Mønstre vi følger, og kodeks vi køber ind til for at få fællesskabet til at fungere.
Hvad enten det gælder samskabelse i offentlige sammenhænge eller udvikling af nye potentialer i virksomheder har designerens processer og nysgerrige, åbne tilgang til problemløsning stort potentiale for at skabe værdi af betydning. Trend spotting, interessentinvolvering, idéudvikling og abstrakt tænkning er eksempler på discipliner, der er gode at lade sig inspirere af.
Fredagsøvelsen
Hver fredag deler vi en konkret øvelse med rod i designtænkningens discipliner i ventesalen foran vores lokaler på Sorø Station – og til de som ikke pendler igennem Sorø poster vi også på Facebook, LinkedIn og Twitter.

17880649_10154467445106961_7577949671575857086_o

Bryd vanen og få ny indsigt
Skal udvikling være meningsfuld og skabe glæde, handler det om at skærpe sanserne og rette opmærksomheden mod det væsentlige – og om at undgå den blindhed vanetænkning kan medføre.

 

17635526_10154416590931961_7315258869245398411_o

Trim signalerne
Visuel fremtoning, dialoger vi starter, og budskaber vi sender afsted – spreder signaler, der reflekteres af dem de rammer, og de indvirker på mængden af drømme, vi kan indfri og resultater vi kan skabe.

Kom videre med designtænkning

Designerens metoder hjælper til, at man får øje på det man ofte overser, får stimuleret kreativiteten og får modet til at gå ud af nye tangenter. Den oplagte løsning ligger ofte lige for, men vejen dertil er sjældent lige. Problemstillingen kan vise sig at være en anden, end man først troede, hvilket i sagens natur er en afgørende erkendelse at gøre sig i en udviklingsproces.
Vi sammensætter løsninger efter behov, hvad enten du har ønske om at implementere viden om designtænkning i din organisation, benytte nogle af designerens værktøjer i udviklings- og ledelsesarbejdet eller har brug for at koble designkompetencer med egne og kollegers kompetencer i gennemførslen af et aktuelt udviklingsprojekt eller en organisationsændring.

8Hvad vil gøre livet lettere for dem?

Må vi udfordre dit projekt?
Vi udfordrer og supplerer eksisterende kompetencer og tænkning i at skabe værdi. Få en overskuelig introduktion til designtænkning og dets anvendelse i praksis
Kontakt Susanne eller Morten for mere information.

TILMELD DIG VORES BLOG
Bliv klog på designtænkning – få inspiration, viden og skarpe holdninger om idéudvikling, involvering og formidling.
Error: Please check your entries!